« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Radlická x Ostrovského PKD-75511/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Radlická x Ostrovského PKD-75511/2020
1/2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAG—mw Mm HllllllIlllllllllllllIllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllll
<br> Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPFO4ZEY
<br> Oddělení silničního správního úřadu
<br> ELTODO,a.s.Novodvorská 1010/14 142 00 Praha 4
<br> IČ: 45274517
<br> Vyřizuje/tel.:
<br> XXXX XXXXXXX,Mgr.Č.j.: XXXXXXXXX MHW-XXXXXXX/XXXX/OX/Jv Počet listů/příloh: 1/2 Spis.zn.: Datum: S—MHMP 1691025/2020PKD 13.11.2020
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.Š 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzeni žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Radlická,Ostrovského,podané dne 4.11.2020,a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.& 77 odst.1 písm.0),odst.5 á š 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Radlická,Ostrovského
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci Radlická,Ostrovského v rozsahu,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 13.11.2020,č.j.: KRPA-283945-1/ČJ-2020-0000DŽ,TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> b) Dopravní značky musí být v reHexním provedení v základ...

Načteno

edesky.cz/d/4287461

Meta

EIA   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz