« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Bělehradská, Anglická PKD-75512/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Bělehradská, Anglická PKD-75512/2020
1/2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGMMÁT MMM 11||II|11111111111111111111111111111111
<br> Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPFO4VCO
<br> Oddělení silničního správního úřadu
<br> MOVIE s.r.o.Štěpařská 1 196/18 154 00 Praha 5 IČ: 25797948
<br> Vyřizuje/tel.:
<br> XXXX XXXXXXX,Mgr.Č.j.: XXXXXXXXX MHMP-XXXXXXX/XXXX/OX/Jv Počet listů/příloh: 1/1 Spis.zn.: Datum: S-MHMP 1680034/2020PKD 16.11.2020
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.© 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.5 171 á 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Bělehradská,Anglická,podané dne 3.11.2020,a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie vydává
<br> podle ust.š 77 odst.1 písm.c),odst.5 a 5 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Bělehradská,Anglická
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci Bělehradská,Anglická v rozsahu parkovacích pruhů,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 2.1.2020,č.j.: KRPA-l567-1/ČJ-2020-0000DŽ,TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> b) Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti.Veš...

Načteno

edesky.cz/d/4287460

Meta

Dopravní informace   Filmování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz