« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rampa z/na Jižní spojka z/na Chodovská PKD-75573/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rampa z/na Jižní spojka z/na Chodovská PKD-75573/2020
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemníc h komunikac í a drah
Oddělení silnič ního správního úřadu
<br> *MHMPXPF1I0DD*
MHMPXPF1I0DD
<br>
<br>
<br>
<br> Dopravní inženýring Praha s.r.o <.>
Holečkova 789/49
15000 Praha 5
IČ: 02869179
<br>
<br>
<br> Vyřizuje/linka/tel.:
XXXX XXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-1751131/2020/O4/Ku Počet listů/příloh: 1 /3
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 1739430/2020PKD 20.11.2020
<br>
Opatření obecné povahy
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.§ 124 odst <.>
6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173
odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemní komunikaci Jižní Spojka,podané dne 15.11.2020,a po projednání s příslušným
orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy – odbor služby dopravní policie
<br>
vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních
komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Jižní Spojka; úsek Chodovská na/z Jižní spojky – NN56,NN57,NN623
<br>
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místních komunikacích: Jižní Spojka,Chodovská <,>
(objízdné trasy - 5.května,Türkova,Spořilovská) dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí
tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br>
a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR <,>
Krajské...

Načteno

edesky.cz/d/4287444

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz