« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - právník / právnička v odboru investičním PER-75551/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

právník / právnička v odboru investičním PER-75551/2020
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
<br> zastoupené Ing.Zdenou Javornickou,pověřenou řízením Magistrátu hlavního města Prahy <,>
<br>
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),vyhlašuje dne
<br> 19.listopadu 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice
<br>
<br> právník / právnička
<br> v odboru investičním Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 2518)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: právník / právnička,s místem výkonu práce Praha,v platové třídě1) 11
<br> Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou.Plný pracovní úvazek <.>
<br> Předpokládaný termín nástupu: dle dohody <.>
<br>
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br>  výkon právních činností včetně zastupování v soudních sporech
<br>  poskytování právní podpory při zadávání veřejných zakázek v oblasti dopravních
staveb městského okruhu a staveb úzce souvisejících
<br>  zajištění výběrových řízení po právní stránce
<br>  podíl na koncepční a metodické činnosti v oblasti smluvní agendy v oblasti investiční
výstavby
<br>  metodická činnost v oblasti investiční výstavby
<br>  zpracovávání podkladů pro orgány hl.města Prahy ve věcech zakázkových a právních <,>
a věcech týkajících se projektů oddělení
<br>  činnosti spojené s převody nemovitostí,zpracování návrhů smluv a vedení smluvní
agendy
<br>  plnění úkolů při zajišťování právních závazků vyplývajících ze smluv
<br>  kontrola a vyhodnocování nabídkových podkladů předložených účastníky během
zadávacích řízení
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o úřednících:
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
<br> b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým p...

Načteno

edesky.cz/d/4287442

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz