« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Mukařovského u metra Luka, Praha 13, parc. č. 2160/1, k.ú. Stodůlky TSK-75532/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mukařovského u metra Luka, Praha 13, parc. č. 2160/1, k.ú. Stodůlky TSK-75532/2020
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:C200064581 zastoupené Technickou správou komunikaci hl.m.Prahy a.s.se sídlem Řásnovka 8/770,1 10 00 Praha 1 0 Z N A M U J E
<br> Ve smyslu & 36 odst.[ zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem umístění mobilního prodejního stánku
<br> lokalita: Mukařovského u metra Luka,Praha 13,Stodůlky období: 01.04.2021 — 15.12.2021
<br> výměra 8 m2
<br> budoucí nájemce l<arelSládek [Č() 45137048 Sídlo: Košt'álkova 1533,Beroun,PSČ 266 01
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy a.s <.>,Řásnovka 8,1 10 00 Praha ],nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: Ing.Petr Fanoš,1112 obchodní oddělení,telefon: 257015143 První den zveřejnění: 19.11.2020 Poslední den zveřejnění: 04.12.2020
<br> podpiS aotiskmzírka * * " "i " :

Načteno

edesky.cz/d/4287440

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz