« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Oznámení - zahájení územního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení - zahájení územního řízení
Městský úřad Slavičín stavební úřad
<br> číslo jednací: SÚ 3901/2020-Pa Slavnet networks s.r.o.ze dne: 11-11-2020 Slavojova 579 vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXXX XXX XX Praha X - Nusle telefon; XXXXXXXXX e-mail: pavlackova©mesto-slavicin.cz
<br> OZNAMENI
<br> ZAHÁJENÍ územníHo ŘÍZENÍ
<br> Slavnet networks s.r.o <.>,IČO 24298166,Slavojova 579 <,>
<br> kterého zastupuje
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX,IČO XXXXXXXX,Miškovice XXX,XXX XX Miškovice
<br> (dále jen "žadate|") podal dne 26.10.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: "Slavnet - telekomunikační vedení,Slavičín-Dlouhá"
<br> na pozemku parc.č.2657/4 (ostatní plocha),2657/6 (ostatní plocha) v katastrálním území Hrádek na Vlárské dráze,parc.č.281/14 (orná půda),294/7 (ostatní plocha),302/1 (ostatní plocha),302/8 (ostatní plocha),302/11 (ostatní plocha),302/46 (ostatní plocha),302/52 (ostatní plocha),302/53 (ostatní plocha),302/74 (ostatní plocha),302/75 (ostatní plocha),302/78 (ostatní plocha),302/90 (ostatní plocha),302/99 (ostatní plocha),4575/1 (ostatní plocha),4575/4 (ostatní plocha),4575/6 (ostatní plocha),4581/5 (orná půda),4587/4 (ostatní plocha),4588/1 (ostatní plocha),4591 (ostatní plocha) v katastrálním území Slavičín.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Stavba obsahuje: Jedná se o stavbu sloužící pro vybudování telekomunikační sítě a připoložení nového elektrického vedení pro rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Dlouhá a Polní,Slavičín <.>
<br> Navrhovaná telekomunikační síť začne vchodníku na parcele č.281/14 k.ú.Slavičín (u hranice s parcelou č.288/2 k.ú.Slavičín) a bude pokračovat podél ulice Dlouhá a Polní v maximální možné míře v trávníku.Konec trasy skončí na ulici Hrádecká.Trasa bude převážně kopírovat předpokládanou trasu stávajícího veřejného osvětlení.Od páteřní telekomunikační sítě budou po trase odbočovat jednotlivé přípojky pro objekty.Část trasy povede mezi bytovými domy (č.p.784 až č.p.787) <.>
<br> Současně bude k telekomunikační síti připoloženo,do jednoho výkopu...

Načteno

edesky.cz/d/4287423

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz