« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Výpis usnesení 76. schůze Rady města Slavičín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

URMS 76 20 anonym
Výpis usnesení RMS č.76,10.11.2020 1 / 5
<br>
<br> Rada města Slavičín
<br>
<br>
1.Rozpočtová opatření
<br> Usnesení č.76/0823/20
<br> Rada města Slavičín
<br> s c h v a l u j e
<br> rozpočtové opatření č.46/2020/RMS – přijetí a současně poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
Ministerstva zdravotnictví Městské nemocnici Slavičín,příspěvkové organizaci,Komenského 1,763 31
<br> Slavičín,IČO 62181378,ve výši 3 168 000 Kč v rámci dotačního programu na podporu mimořádného
finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 <.>
<br> rozpočtové opatření č.47/2020/RMS – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín na
rok 2020 Základní umělecké škole Slavičín,příspěvkové organizaci,náměstí Mezi Šenky 121,763 21
Slavičín,IČO 44118155,ve výši 10 000 Kč za účelem financování části výdajů na pořízení 2 ks
notebooku zn.HP 250 G7 <.>
<br>
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička)
<br>
Anotace: Rozpočtová opatření jsou zveřejňována na internetových stránkách města na adrese:
http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
<br>
<br>
<br> 2.Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín na rok 2020 – ZUŠ Slavičín
<br> Usnesení č.76/0824/20
<br> Rada města Slavičín
<br> s c h v a l u j e
<br> a) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín na rok 2020 Základní umělecké škole
Slavičín,příspěvkové organizaci,náměstí Mezi Šenky 121,763 21 Slavičín,ve výši 10 000 Kč za
účelem financování části výdajů na pořízení 2 ks notebooku zn.HP 250 G7;
<br>
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.D/2020/28 mezi městem Slavičín a Základní
uměleckou školou Slavičín,příspěvkovou organizací <.>
<br>
<br> Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička)
<br>
<br>
<br>
VÝPIS USNESENÍ
76.schůze Rady města Slavičín konané dne 10.11.2020
<br>
<br>
<br>
Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných o...

Načteno

edesky.cz/d/4287421

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz