« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Usnesení - zastavení řízení č. 26/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení - zastavení řízení č. 26/2020
Městský úřad Slavičín stavební úřad
<br> číslojednacíz SÚ 3152/2020-J3 UnArteI s.r.o.ze dne: 09.11.2020 Dlouhá 300 vyřizuje: lng.XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX Slavičín telefon: XXXXXXXXX e—maíl: jandlova©mesto-slavicin.cz
<br> USNESENI
<br> ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ č.2612020
<br> Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu ve Slavičíně,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),podle 5 66 odst.1 písm.c) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů zastavuje
<br> územní řízení zahájené dne 04.09.2020 na základě žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby,kterou podal
<br> UnArtel s.r.o <.>,|čo 29284074,Dlouhá 300,763 21 Slavičín
<br> (dále jen "žadate|"),ve věci stavby "HDPE Slavičín,ul.Dlouhá,Polní a Hrádecká"
<br> na pozemku parc.č.236/3,1959/1,1962/3,2657/1,2657/3,2657/4,2657/6 v katastrálním území Hrádek na Vlárské dráze,parc.č.281/13,281/14,286/2,288/2,4454/4,4575/6 v katastrálním území Slavičín <.>
<br> Účastníci řízení,na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
<br> UnArtel s.r.o <.>,Dlouhá 300,763 21 Slavičín
<br> Moravská vodárenská,a.s <.>,Tovární 41,772 11 Olomouc
<br> E.ON Distribuce,a.s <.>,Regionální správa Otrokovice,Zlínská 230,763 27 Otrokovice CETIN a.s <.>,Českomoravská 2510,190 00 Praha
<br> GridServices,s.r.o <.>,Plynárenská 499,602 00 Brno
<br> město Slavičín,Osvobození 25,763 21 Slavičín
<br> Slavnet networks s.r.o <.>,Slavojova 579
<br> Služby města Slavičína,s.r.o <.>,Pod Kaštany 50,763 21 Slavičín
<br> Odůvodnění: Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení.V průběhu řízeni podal účastník námitky <.>
<br> Město Slavičín,jako účastník řízení,hodlá realizovat záměr stavby chodníku,veřejného osvětlení,příp.další liniové stavby v souladu s objektivními potřebami zde žijících občanů a ve veřejném zájmu <.>
<br> č.j.SÚ-4061-2020—KJa str.2
<br...

Načteno

edesky.cz/d/4287419

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz