« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Usnesení - zastavení řízení č. 25/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení - zastavení řízení č. 25/2020
Městský úřad Slavičín stavební úřad
<br> číslo jednací: SÚ 1985/2020-Pa-174 Slavnet networks s.r.o.ze dne: 05-11-2020 Slavojova 579/9 vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXXX XXX XX Praha X - Nusle telefon; XXXXXXXXX e-mail: pavlackova©mesto-slavicin.cz
<br> USNESENI
<br> ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ č.25/2020
<br> Výroková část:
<br> Stavební úřad Městského úřadu ve Slavičíně,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),podle 5 66 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> zastavuje
<br> územní řízení zahájené dne 10.06.2020 na základě žádosti,kterou podal
<br> Slavnet networks s.r.o <.>,IČO 24298166,Slavojova 579/9,128 00 Praha 2 - Nusle
<br> kterého zastupuje
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX,IČO XXXXXXXX,Miškovice XXX,XXX XX Miškovice
<br> (dále jen "stavebník"),na stavbu
<br> "Slavnet - telekomunikační vedení,Slavičín - Dlouhá"
<br> na pozemku parc.č.268/4 (zahrada),2657/1 (ostatní plocha),2657/3 (ostatní plocha),2657/4 (ostatní plocha),2657/6 (ostatní plocha) v katastrálním území Hrádek na Vlárské dráze,parc.č.281/13 (ostatní plocha),281/14 (orná půda),286/2 (trvalý travní porost),288/2 (ostatní plocha),290/4 (zahrada),294/7 (ostatní plocha),302/1 (ostatní plocha),302/8 (ostatní plocha),302/11 (ostatní plocha),302/46 (ostatní plocha),302/52 (ostatní plocha),302/53 (ostatní plocha),302/74 (ostatní plocha),302/75 (ostatní plocha),302/78 (ostatní plocha),302/90 (ostatní plocha),302/99 (ostatní plocha),4575/1 (ostatní plocha),4575/4 (ostatní plocha),4575/6 (ostatní plocha),4581/5 (orná půda),4587/4 (ostatní plocha),4588/1 (ostatní plocha),4591 (ostatní plocha) v katastrálním území Slavičín.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní rizeni <.>
<br> Účastníci řízení,na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Slavnet networks s.r.o <.>,Slavojova 579/9,128 00 Praha 2 - Nusle
<br> Odůvodnění:
<br> Dnem podání žádosti by...

Načteno

edesky.cz/d/4287418

Meta

Stavební informace   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz