« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - V Botanice, Matoušova, Jiráskův most PKD-75481/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

V Botanice, Matoušova, Jiráskův most PKD-75481/2020
1/3
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA mmm Mm HllllllIllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPFOCEYD
<br> Oddělení silničního správního úřadu
<br> <.>
<br> ELTODO,a.s <.>
<br> Novodvorská 1010/14
<br> 142 00 Praha 4
<br> <.>
<br> Váš dopis zn.: Vyřizuje/linka/tel.: 6240/0629/20/M1 XXXX XXXXXXX,Mgr.Č.j.: XXXXXXXXX MHMP-XXXXXXX/XXXX/OX/Jv Počet listů/příloh: 2/1 Spis.zn.: Datum: S-MHMP 1251135/2020PKD 12.11.2020
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.Š 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.& 171 a š 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci V Botanice Matoušova,Jiráskův most,podané dne 13.8 2020 a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR Krajské ředitelství Policie hl.m Prahy— odbor služby dopravní policie
<br> vydává podle ust.š 77 odst.1 písm.0),odst.5 á š 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> V Botanice,Matoušova,Jiráskův most
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci V Botanice,Matoušova,Jiráskův most v rozsahu,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno i přes nesouhlasné vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 1.<.> 9 2020,č.j.: KRPA-222742-1/ČJ- 2020- OOOODŽ,TP 65 a vyhláškou č 294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na p...

Načteno

edesky.cz/d/4287288

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz