« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.21/37 - k poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem hl.m. Prahy na podporu aktivit v oblasti řešení bezdomovectví na lokální úrovni a úpravu rozpočtu v roce 2020 OVO-75488/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.21/37 - k poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem hl.m. Prahy na podporu aktivit v oblasti řešení bezdomovectví na lokální úrovni a úpravu rozpočtu v roce 2020 OVO-75488/2020
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 21/37
ze dne 12.11.2020
<br> k poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem hl.m.Prahy na podporu
aktivit v oblasti řešení bezdomovectví na lokální úrovni a úpravu rozpočtu v roce 2020
<br>
<br>
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.poskytnutí účelových neinvestičních dotací určených městským částem hl.m.Prahy
na podporu aktivit v oblasti řešení bezdomovectví v rámci první výzvy (výzva HMP
určená městským částem k podání žádostí o finanční podporu projektů v oblasti
terénních programů pro osoby bez domova) dle přílohy č.1 tohoto usnesení v
celkové výši 3.027.600 Kč
<br> 2.poskytnutí účelových neinvestičních dotací určených městským částem hl.m.Prahy
na podporu aktivit v oblasti řešení bezdomovectví v rámci druhé výzvy (výzva HMP
určená městským částem k podání žádostí o finanční podporu projektů v oblasti
bydlení a zaměstnávání osob bez domova) dle přílohy č.2 tohoto usnesení v
celkové výši 7.520.700 Kč
<br> 3.úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č.3 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.Radě HMP
<br> 1.zajistit realizaci bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 23.11.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-8629
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP č.21/37 ze dne 12.11.2020
<br> MĚSTSKÁ
<br> ČÁST
Název projektu Stručný obsah projektu Náklady celkem
<br> Požadovaná
<br> podpora
<br> Navržená
<br> podpora po
<br> úpravě (v
<br> tis.Kč)
<br> Praha 1
Zajišťování práce pro osoby bez
<br> přístřeší na území MČ Praha 1
<br> Zapojení osob bez přístřeší do úklidu veřejných
<br> prostranství.Úklidové práce v pracovní dny ve
<br> dvouhodinových cyklech pro cca 12 osob/den <.>
<br> Poptávka přesahuje možnosti projektu.Zájemci jsou
<br> vybíráni sociálními pracovníky,předno...

Načteno

edesky.cz/d/4287284


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz