« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.21/17 - k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 431/41, 449/17, 450/14, 450/16, 450/23, 450/27, 468/11, 468/13, 479/213, 530/2, 531/3, 531/6, 531/7, 540/2, 549/3 a 549/5 v k.ú. Třeboradice do vlastnictví OVO-75489/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.21/17 - k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 431/41, 449/17, 450/14, 450/16, 450/23, 450/27, 468/11, 468/13, 479/213, 530/2, 531/3, 531/6, 531/7, 540/2, 549/3 a 549/5 v k.ú. Třeboradice do vlastnictví OVO-75489/2020
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 21/17
ze dne 12.11.2020
<br> k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č.431/41,449/17,450/14,450/16,450/23 <,>
450/27,468/11,468/13,479/213,530/2,531/3,531/6,531/7,540/2,549/3 a 549/5 v k.ú <.>
<br> Třeboradice do vlastnictví hl.m.Prahy
<br>
<br> Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úplatné nabytí pozemků parc.č.431/41 o výměře 2 086 m2,č.parc.449/17 o
výměře 10 998 m2,parc.č.450/14 o výměře 8 170 m2,parc.č.450/16 o výměře 3
430 m2,parc.č.450/23 o výměře 34 174 m2,č.parc.450/27 o výměře 12 610 m2,č <.>
parc.468/11 o výměře 13 038 m2,č.parc.468/13 o výměře 161 m2,č.parc.479/213
o výměře 2 664 m2,č.parc.530/2 o výměře 61 m2,č.parc.531/3 o výměře 112 m2 <,>
č.parc.531/6 o výměře 93 m2,č.parc.531/7 o výměře 58 m2,č.parc.540/2 o
výměře 43 m2,č.parc.549/3 o výměře 136 m2 a č.parc.549/5 o výměře 4 m2 v kat <.>
ú.Třeboradice,obec Praha,zapsaných na LV č.811,z vlastnictví **** ***** ******** <,>
**** ***********,***** ********* *******,*** ** ***** * * *******,do vlastnictví hl.m.Prahy
za celkovou kupní cenu ve výši 9.353.950 Kč,tj.cca 107 Kč/m2
<br> 2.úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2020 dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.Radě HMP
<br> 1.zajistit realizaci bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 23.11.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-8695
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br> Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů v platném
znění.Usnesení v plném znění,spolu se zápisem ze schůze Rady hl.m.Prahy je pro občany
hlavního města Prahy k dispozici k nahlédnutí v informačním středisku Magistrátu hl.m.Prahy <.>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP č.21/17 ze dne 12.11.2020
<br> Úprava rozpočtu ka...

Načteno

edesky.cz/d/4287283

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz