« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.21/30 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha 12 OVO-75490/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.21/30 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha 12 OVO-75490/2020
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 21/30
ze dne 12.11.2020
<br> k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha 12
<br>
<br> Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu vl.hl.m.Prahy ve výši 120.000,0 tis.Kč dle přílohy č.1 tohoto
usnesení
<br> 2.poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 120.000,0 tis.Kč na akci č.0080145 -
Výst.budovy ÚMČ Praha 12 Městské části Praha 12 dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.Radě HMP
<br> 1.zajistit realizaci bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 23.11.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-8612
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP č.21/30 ze dne 12.11.2020
<br> Úprava
<br> rozpočtu
<br> (v tis.Kč)
<br> MHMP - XXX XXXXXXX XXXX XXXX XXX XXX,XX
<br> XXX 000,00
<br> Městská část Číslo akce Účel / Název akce ODPA XXX UZ ORJ
Úprava rozpočtu
<br> (v tis.Kč)
<br> Praha 12 0080145 Výst.budovy ÚMČ Praha 12 6330 6363 84 0916 120 000,00
<br> C e l k e m 120 000,00
<br> ORJ
<br> příjmy z dividend
<br> III.Úprava rozpočtu kapitálových výdajů - XXX.XXXX - poskytnutí (IV) dotace MČ HMP (strana DAL)
<br> C e l k e m
<br> I.Úprava rozpočtu příjmů včetně tř.8 - financování (strana MD)
<br> Odbor ORG Název ÚZ POL
<br>
<br> Důvodová zpráva
(shodná pro RHMP i ZHMP)
<br>
<br>
<br> MČ Praha 12 požádala dopisem č.j.P12 25481/2020 OKM ze dne 8.7.2020 o poskytnutí
<br> účelové investiční dotace z finančních prostředků hl.m.Prahy v roce 2020 ve výši 120.000 tis <.>
<br> Kč na akci č.80145 – Výst.budovy ÚMČ Praha 12 za účelem zajištění financování pořízení
<br> nového sídla úřadu <.>
<br>
<br> Projekt výstavby Nové radnice má právoplatné stavební povolení.Po předání staveniště
<br> zhotoviteli proběhl archeologický průzkum,demolice objektů na předmětný...

Načteno

edesky.cz/d/4287282

Meta

Prodej   Stavební informace   Stavby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz