« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.21/31 - k návrhu na změnu charakteru a účelu dotací poskytnutých městským částem hl.m. Prahy z rozpočtu vl. hl.m. Prahy na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru OVO-75492/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.21/31 - k návrhu na změnu charakteru a účelu dotací poskytnutých městským částem hl.m. Prahy z rozpočtu vl. hl.m. Prahy na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru OVO-75492/2020
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 21/31
ze dne 12.11.2020
<br> k návrhu na změnu charakteru a účelu dotací poskytnutých městským částem hl.m.Prahy z
rozpočtu vl.hl.m.Prahy na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového
<br> typu koronaviru
<br>
<br> Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.změnu charakteru a účelu části dotací poskytnutých městským částem hl.m.Prahy
usnesením ZHMP č.15/24 ze dne 19.3.2020 na výdaje při řešení krizové situace v
souvislosti s šířením nového typu koronaviru usnesením ZHMP č.15/24 ze dne 19 <.>
3.2020 ve znění usnesení ZHMP č.20/44 ze dne 15.10.2020 dle přílohy č.1
tohoto usnesení
<br> 2.úpravu rozpočtu vl.hl.m.Prahy dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.Radě HMP
<br> 1.zajistit realizaci bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 23.11.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-8837
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP č.21/31 ze dne 12.11.2020
<br> Úprava rozpočtu výdajů - XXX.XXXX,XXXX - změna charakteru a účelu poskytnutých dotací MČ HMP (strana DAL)
<br> 0091635 na opatření proti šíření koronaviru - neinv.6330 5347 127 0716 -17 000,00
<br> 0091635
<br> na zachování,obnovu a rozvoj činností v souvislosti
<br> s pandemií nemoci COVID-19 - neinvest.6330 5347 130 0716 17 000,00
<br> 0091635
<br> na zachování,obnovu a rozvoj činností v souvislosti
<br> s pandemií nemoci COVID-19 - neinvest.6330 5347 130 0716 -472,70
<br> 0091635 na opatření proti šíření koronaviru - neinv.6330 5347 127 0716 472,70
<br> 0081453 na opatření proti šíření koronaviru - inv.6330 6363 127 0716 -100,00
<br> 0091635 na opatření proti šíření koronaviru - neinvest.6330 5347 127 0716 100,00
<br> 0091635 na opatření proti šíření koronaviru - neinv.6330 5347 127 0716 -270,00
<br> 0091635
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/4287280


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz