« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.21/1 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2020 OVO-75494/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.21/1 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2020 OVO-75494/2020
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 21/1
ze dne 12.11.2020
<br> k úpravě rozpočtu hl.m.Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu
Praha - pól růstu ČR v roce 2020
<br>
<br>
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu běžných a kapitálových výdajů hl.m.Prahy v celkové výši 7.279,60 tis.Kč a
poskytnutí účelových dotací městským částem hl.m.Prahy dle přílohy č.1 tohoto
usnesení ve splátkách v souladu s pravidly OPPPR
<br> 2.úpravu příjmů a běžných výdajů rozpočtu vlastního hl.m.Prahy - odboru FON
MHMP ve výši 4.331,4 tis.Kč v souvislosti s ukončením financování akcí
podpořených v rámci OPPPR dle přílohy č.2 tohoto usnesení
<br> 3.snížení kapitálových výdajů a současné navýšení běžných výdajů v celkové výši 200
mil.Kč v rámci akce č.2000000000000 - Spolufinancování projektů dle přílohy č.3
tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.Radě HMP
<br> 1.zajistit realizaci tohoto usnesení
<br> Termín: 23.11.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-8611
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP č.21/1 ze dne 12.11.2020
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
<br> Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol.5347
<br> FON MHMP 2000002000000 OPPPR - Předfinancování podílu EU 0 0902 3 761,50
<br> FON MHMP 2000000000000 OPPPR - Spolufinancování projektů 0 0902 3 571,90
<br> Dopravní podnik hl.m.Prahy 2480624000071
<br> Modernizace vzduchotechnických zařízení ve
<br> stanicích metra- stanice Smíchovské nádraží
108517050 0302 -402,00
<br> Dopravní podnik hl.m.Prahy 2480624000071
<br> Modernizace vzduchotechnických zařízení ve
<br> stanicích metra- stanice Smíchovské nádraží
108100104 0302 -281,40
<br> Dopravní podnik hl.m.Prahy 2480625000071
<br> Modernizace vzduchotechnických zařízení ve
<br> stanicích met...

Načteno

edesky.cz/d/4287278


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz