« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Ke Krči - před zastávkou MHD Branické náměstí PKD-75506/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke Krči - před zastávkou MHD Branické náměstí PKD-75506/2020
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Oddělení silničního správního úřadu
<br> *MHMPXPF01GMM*
MHMPXPF01GMM
<br>
<br>
<br>
<br> MANABAU s.r.o <.>
V zákopech 534/3
14200 Praha 4
IČ: 02716828
<br>
<br>
Vyřizuje/linka/tel.:
XXXX XXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-1709820/2020/O4/Ku Počet listů/příloh: 1 / 1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 1677600/2020PKD 16.11.2020
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust <.>
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“)
a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení
žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Ke Krči,podané dne
02.11.2020,a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m <.>
Prahy – odbor služby dopravní policie
<br> vydává
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na
pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Ke Krči
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci Ke Krči v rozsahu 3
m2 v místě jízdního pruhu před zastávkou MHD Branické náměstí ve směru do centra dle přiložené
dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich
realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie
ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy – odboru služby dopravní policie ze d...

Načteno

edesky.cz/d/4287275

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz