« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Vinohradská PKD-75528/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vinohradská PKD-75528/2020
1/2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGMTMT MMM lIlllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPF16VQV
<br> Oddělení silničního správního úřadu
<br> Česká hlava PROJEKT z.ú.Sojovioce 201
<br> 294 75 Sojovice
<br> IČ: 03678059
<br> Vyřizuje/tel.: XXXX XXXXXXX,Mgr.Č.j.: XXXXXXXXX
<br> MHMP-1741791/2020/O4/Jv Počet listů/příloh: 1/1 Spis.zn.: Datum:
<br> S—MHNIP 1720003/2020PKD 18.11.2020
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.& 171 á 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Vinohradská,podané dne 12.1 1.2020 a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie
<br> vydává podle ust.š 77 odst.1 písm.c),odst.5 á š 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Vinohradská
<br> spočívající vumístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci Vinohradská v rozsahu parkovacího pruhu,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanoveni,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 2.1.2020,č.j.: KRPA-l 567-1/ČJ-2020—0000DŽ,TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> b) Dopravní značky musí být v reflexním provedení v...

Načteno

edesky.cz/d/4287236

Meta

Dopravní informace   Filmování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz