« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - právník / právnička v odboru památkové péče PER-75473/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

právník / právnička v odboru památkové péče PER-75473/2020
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
<br> zastoupené Ing.Zdenou Javornickou,pověřenou řízením Magistrátu hlavního města Prahy <,>
<br>
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),vyhlašuje dne
<br> 13.listopadu 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice
<br>
<br> právník / právnička
<br> v odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 1182)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: právník / právnička,s místem výkonu práce Praha,v platové třídě1) 11
<br> Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou.Plný pracovní úvazek <.>
<br> Předpokládaný nástup: dle dohody <.>
<br> Pracovní místo je vhodné také pro absolventa / absolventku <.>
<br>
<br> Náplň práce
<br> Právní činnosti v oblasti památkové péče včetně zastupování v soudních sporech <.>
<br> Koncepční a koordinační činnost v rozsahu zákona o státní památkové péči <.>
<br> Výkon státní správy v přenesené působnosti v oblasti památkové péče,např <.>
<br>  vydávání rozhodnutí o opatřeních,která je povinen učinit vlastník kulturní památky <,>
rozhodnutí o provedení opatření pro zabezpečení kulturní památky,rozhodnutí o
<br> způsobu odstranění závady (ohrožení nebo poškození) kulturní památky
<br>  podávání návrhů na vyvlastnění kulturní památky,zabezpečování nutných opatření k
ochraně kulturní památky
<br>  vydávání rozhodnutí o vymezení ochranného pásma nemovité kulturní památky <,>
památkové rezervace nebo památkové zóny <,>
<br>  vydávání rozhodnutí o povinnosti vlastníka (správce,uživatele) nemovitosti strpět
provedení archeologického výzkumu a o podmínkách,za nichž archeologický výzkum
<br> může být proveden <,>
<br>  vydávání rozhodnutí o uložení pokuty při porušení povinností na úseku státní památkové
péče <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGIS...

Načteno

edesky.cz/d/4287059

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz