« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - referent / referentka zdravotních služeb v odboru zdravotnictví PER-75472/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

referent / referentka zdravotních služeb v odboru zdravotnictví PER-75472/2020
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
<br> zastoupené Ing.Zdenou Javornickou,pověřenou řízením Magistrátu hlavního města Prahy <,>
<br>
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),vyhlašuje dne
<br> 13.listopadu 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice
<br>
<br> referent / referentka zdravotních služeb
v odboru zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 0352)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: referent / referentka zdravotních služeb,s místem výkonu práce Praha <,>
<br> v platové třídě1) 11
<br> Pracovní poměr na dobu neurčitou.Plný pracovní úvazek.Předpokládaný nástup: dle dohody <.>
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> Udílení oprávnění k poskytování zdravotních služeb,posuzování podmínek pro udílení oprávnění
<br> a kontrola jejich plnění <.>
<br> Odborné zpracovávání podkladů pro výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními
<br> pojišťovnami <.>
<br> Průběžné vyhodnocování aplikace právních předpisů v praxi a upozornění na možné úpravy
<br> právních norem <.>
<br> Řešení přestupků podle ustanovení zákona č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o
<br> nich <.>
<br> Výkon státní kontroly v oblasti zdravotnictví <.>
<br> Ukládání pokut poskytovatelům zdravotních služeb,nebo subjektům bez oprávnění za porušení
<br> povinností - vyplývajících z ustanovení zákona č.372/2011 Sb <.>,o zdravotních službách <.>
<br> Zabezpečování úkolů souvisejících se zpracováním informací v oblasti zdravotnictví <.>
<br> Příprava písemných podkladů a rešerší <.>
<br> Nakládaní se zdravotnickou dokumentací <.>
<br> Řešení stížností občanů na poskytování zdravotních služeb - zákon č.372/2011 Sb <.>,o zdravotních
<br> službách a podmínkách jejich poskytování <.>
<br> Výkon agendy spojené s vnějším připomínkovým řízením <.>
<br>
<br> Předpokl...

Načteno

edesky.cz/d/4287056

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz