« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Přerušení odvolacího řízení ve věci územního rozhodnutí o umístění stavby "Obytný soubor Kašperská" - Praha 22, při ul. Kašperská, k.ú. Uhříněves STR-75580/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přerušení odvolacího řízení ve věci územního rozhodnutí o umístění stavby "Obytný soubor Kašperská" - Praha 22, při ul. Kašperská, k.ú. Uhříněves STR-75580/2020
S íd lo : Mar i ánské nám.2/2,110 01 P raha 1
<br> Pracovi š t ě : Jungmanno va 35/29,110 00 P raha 1
<br> Tel.: Kontaktn í cen t ru m: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> 1/4 e -mai l : posta@p rah a.eu ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> --- Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XX XXXX
<br> MHMP 1761417/2020 Počet listů/příloh: 2/2
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 2216937/2019/STR 19.11.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> USNESENÍ
<br>
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor stavebního řádu,jako odvolací správní orgán příslušný
<br> podle ustanovení § 81 odst.3 písm.a) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění
<br> pozdějších předpisů,a podle § 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů,ve věci samostatných odvolání,která podali
<br> 1.Městská část Praha 22,IČO 00240915,Nové náměstí 1250/10,Praha 10 - Uhříněves <,>
<br> zastoupená advokátem Mgr.Ing.arch.Markem Dolejšem,IČO 75359154,Václavské
<br> náměstí 828/23,110 00 Praha 1 <,>
<br> 2.Ing.XXXX XXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Kašperská 943/23,Praha 10 - Uhříněves <,>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Kašperská 669/7,Praha 10 - Uhříněves,a
<br> XXXX XXXXX,nar.XX.X.XXXX,Kozákovská 427/7,Praha 10 - Uhříněves,všichni zastoupeni
<br> advokátem JUDr.Michalem Bernardem,Ph.D <.>,IČO 01655167,Klokotská 103/13,Tábor <,>
<br> 3.XXXXXXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Dopravní 381/3,Praha 10 – Uhříněves <,>
<br> 4.XXXX XXXXX,nar.XX.X.XXXX,Lečkova 1516/3,Praha 4-Chodov <,>
<br> 5.XXXXXXXXX XXXXX,nar.XX.X.XXXX,Kašperská 946/25,Praha 10 - Uhříněves,a
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Kašperská 946/25,Praha 10 - Uhříněves <,>
<br> 6.XXXXXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Kašperská 806/1,Praha 10 - Uhříněves <,>
<br> 7.XXXXXXXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Kašperská 366/21,Praha 10 - Uhříněves <,>
<br> 8.Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Husovo náměstí 422/22,Praha 10 - Uhříněves <,>
<br> 9.Věra Vysloužilová,nar.11.2.1956,Husovo náměstí 422/22,...

Načteno

edesky.cz/d/4287021

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz