« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - právník / právnička v odboru evidence majetku PER-75553/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

právník / právnička v odboru evidence majetku PER-75553/2020
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
<br> zastoupené Ing.Zdenou Javornickou,pověřenou řízením Magistrátu hlavního města Prahy <,>
<br>
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o
<br> změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) <,>
<br> vyhlašuje dne 19.listopadu 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa
<br> úředníka/úřednice
<br>
<br> právník / právnička
<br> v odboru evidence majetku Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 3303)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: právník / právnička,s místem výkonu práce Praha <,>
<br> v platové třídě1) 11
<br> Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou
<br> Plný pracovní úvazek <.>
<br> Předpokládaný nástup: dle dohody <.>
<br>
<br>
Stručná náplň práce
<br> Výkon komplexních právních činností v rámci oboru včetně zastupování veřejných zájmů v
<br> soudních sporech <.>
<br> Samostatné a komplexní zpracovávání agendy ke služebnostem dle ust.§ 1257 a násl.zákona
<br> č.89/2012 Sb <.>
<br> Vypracování právních stanovisek a rozhodování v působnosti odboru <.>
<br> Zpracovávání návrhů vnitřních předpisů nebo jiných předpisů v rámci odboru <.>
<br> Právní poradenství v rámci MHMP v záležitostech odboru <.>
<br> Příprava,vypracování a posuzování smluv a dohod,evidence smluv a dodatků <.>
<br> Zajišťování udělení plných mocí pro advokátní kanceláře pověřené zastupováním HMP
<br> v soudních řízeních <.>
<br> Vyřizování stížností,oznámení,podnětů a petic občanů <.>
<br> Vyřizování žádostí o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o
<br> úřednících:
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
<br> b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým...

Načteno

edesky.cz/d/4287018

Meta

Nabídka zaměstnání   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz