« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - OZNÁMENÍ zahájení řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3832 Oznámení Rudolf Zoller
Č.j.89072/2020
str.2
<br> *MUJNX012U1Q7*
<br> MUJNX012U1Q7
<br>
MAGISTRAT MESTA JABLONEC NAD NISOU
ODBOR STAVEBNi A ZIVOTNiHO PROSTREDL STAVEBNi URAD
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 3100/19,46601 JABLONEC NAD NISOU
<br>
Spisová značka:
3832/2019/SÚ/Her
<br>
<br> Č.j.:
89072/2020
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> Fax:
<br> E-mail:
Herinková
483 357 112
<br> 483 357 353
herinkova@mestojablonec.cz
<br>
<br> Vyhotoveno dne:
10.11.2020
<br>
<br>
<br> XXXXXX XXXXXX
Uhelná XXX
XXX XX Nové Město pod Smrkem
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
<br> XXXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Uhelná 932,463 65 Nové Město pod Smrkem <,>
kterého zastupuje Atelier 4,s.r.o <.>,IČO 46710141,Březová 1724/29,466 02 Jablonec nad Nisou 2
<br> (dále jen "žadatel") dne 4.11.2019 podal žádost o dodatečné povolení stavby:
<br> zahradní chatka
Jablonec nad Nisou,Mšeno nad Nisou
<br>
na pozemku parc.č.1434/20,1434/182 v katastrálním území Mšeno nad Nisou,obec Jablonec nad Nisou.Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> · jedná se o stavbu zahradní chatky v zahrádkové osadě na pozemku stav.parc.č.1434/20 a parc.č.1434/182 <.>
<br> · severní strana chatky je umístěna ve vzdálenosti 4,21 m od společné hranice s pozemkem parc.č.1434/165,jižní strana chatky je umístěna ve vzdálenosti 5,49 m od společné hranice s pozemkem parc.č.1434/189,západní strana chatky je umístěna ve vzdálenosti 7,87 m od společné hranice s pozemkem parc.č.1430,východní strana chatky je umístěna ve vzdálenosti 4,26 m od společné hranice s pozemkem parc.č.1434/183 <.>
<br> · přístup na pozemek je ze společného pozemku parc.č.1434/165,který je přístupný z veřejné komunikace z ulice Arbesova <.>
<br> · uvedené pozemky jsou v k.ú.Mšeno nad Nisou <.>
<br> · podsklepená zahradní chatka je o půdorysném rozměru cca 5,02 x 4,55 m a výšky 5,72 m od podlahy 1.NP.Chatka má se sedlovou střechou o sklonu 380 s plechovou krytinou.Obvodové zdivo chatky je vyzdívané z pórobetonových tvárnic....

Načteno

edesky.cz/d/4286660

Meta

Stavební informace   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz