« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Veřejná vyhl. - rozhodnutí ve věci společného územního a stavebního řízení na stavbu "Vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého - 2.část, Jablonec nad Nisou"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3441 19 Jablonec Vyznačení cykl tras v HDP ul Palackého, 2 část, SMJN společné územní a stavební ř
Č.j.90283/2020 str.2 *MUJNX012UYPX* MUJNX012UYPX MAGISTRAT MESTA JABLONEC NAD NISOU ODBOR STAVEBNi A ZIVOTNiHO PROSTREDL ODDELENi DOPRAVNI' A SILNICNI' MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 3100/19,46601 JABLONEC NAD NISOU Spisová značka: 3441/2019/ODS/PDS/Koš Č.j.: 90283/2020 Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Košťáková 483 357 295 482 357 442 kostakova@mestojablonec.cz Vyhotoveno dne: 6.11.2020 Statutární město Jablonec nad Nisou Odd.investiční výstavby Mírové náměstí č.p.3100/19 466 01 Jablonec nad Nisou 1 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Stavebník – statutární město Jablonec nad Nisou,Mírové nám.19,Jablonec nad Nisou,IČO 26234 podal dne 18.9.2019 u zdejšího Magistrátu města Jablonec nad Nisou,odboru stavebního a životního prostředí,oddělení dopravního a silničního návrh na vydání společného územního a stavebního řízení na stavbu „Vyznačení cyklistických tras v HDP ul.Palackého – 2.část,Jablonec nad Nisou“ na pozemcích pč.nebo jejich částech : k.ú.Jablonec nad Nisou – 2299/7 (ost.pl./silnice),1022 (ost.pl./ost.kom.),2299/5 (ost.pl./ost,kom.),2299/4 (ost.pl./ost,kom.),2299/6 (ost.pl./ost,kom.),1023/6 (ost.pl./ost,kom.),k.ú.Mšeno nad Nisou – 483/1 (ost.pl./jiná pl.),487 (ost.pl./ost.kom.),448/7 (ost.pl./ost.kpm.),448/4 (ost.pl./ost.kom.),448/12 (ost.pl./ost,kom.),403/392 (ost.pl./ ost,kom.),448/9 (ost.pl./zeleň),448/14 (ost.pl./zeleň),448/8 (ost.pl./ost,kom.),448/17 (ost.pl./ zeleň),448/1 (ost.pl./silnice),66/63 (ost.pl./zeleň),448/15 (ost.pl./ost,kom.),4/97 (ost.p./zeleň),448/6 (ost.pl./ zeleň),448/3 (ost.pl./jiná pl.),448/21 (ost.pl./ost,kom.),448/22 (ost.pl./zeleň),1106/34 (ost.pl./ zeleň),1102 (ost.pl./man.pl.),1116/4 (ost.pl./ost,kom.),1116/1 (ost.pl./silnice),1115 (ost.pl./nepl.půda),1106/31 (ost.pl./ost,kom.),448/23 (ost.pl./ost,kom.),448/20 (ost.pl./ zeleň) vše obec Jablonec ad Nisou.Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.Magistrát města Jablonec nad Nisou,odbor územního a hospodářského rozvoje,oddělení územního plánování stavbu posoudil z hlediska územního plánování závazn...

Načteno

edesky.cz/d/4286657

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Stavby   Dopravní informace   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz