« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Věřejná vyhláška - návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Dalešice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

návrh Zprávy o uplatňování ÚP Dalešice
Zpráva o uplatňování ÚP Dalešice za období 01/2012-12/2019
<br>
<br> 1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU DALEŠICE
<br> V UPLYNULÉM OBDOBÍ (01/2012 – 12/2019)
<br>
<br> NÁVRH
<br> Zpracováno v souladu se zákonem č.183/2006Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
<br> (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,v souladu s vyhláškou č.500/2006 Sb <.>,o
<br> územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
<br> plánovací činnosti,ve znění pozdějších předpisů,a ve spolupráci s určeným zastupitelem <.>
<br>
<br> Určený zastupitel: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Dalešice
<br>
<br> Pořizovatel: Magistrát města Jablonec nad Nisou,Odbor územního a
<br> hospodářského rozvoje,Oddělení územního a
<br> strategického plánování jako Úřad územního plánování
<br> podle ust.§6 odst.1 písm.b) stavebního zákona <,>
<br> v návaznosti na ust.§5 odst.1 a 2 stavebního zákona
<br>
<br> Oprávněná osoba pořizovatele: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX – vedoucí oddělení územního a
<br> strategického plánování
<br>
<br>
<br> Zpráva o uplatňování ÚP Dalešice za období 01/2012-12/2019
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> Úvod.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> A) Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek,na
základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst.6 stavebního zákona),a vyhodnocení
<br> případných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
<br> Obecný popis platné územně plánovací dokumentace – ÚP Dalešice.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...

Načteno

edesky.cz/d/4286656

Meta

Zveřejnění záměru   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz