« Najít podobné dokumenty

Město Nymburk - Rozhodnutí dodatečné povolení stavby - Automotive Painting Partners s.r.o. [669 kB/pdf]

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nymburk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí dodatečné povolení stavby - Automotive Painting Partners s.r.o. [669 kB/pdf]
str.1/ 34
<br> MAGISTRÁT MĚSTA XXXXX XXXXXXXX
Odbor stavební a rozvoje města
<br> oddělení stavebního úřadu
<br> Komenského náměstí 61,293 01 XXXXX XXXXXXXX
<br>
SPIS.ZN.: OStRM/XXXXX/XXXX/ZDPE
<br> Č.J.: 120391/2020/SÚ/zdpe
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Ing.Zdeňka Pejtová
<br> 326 715 602
<br> pejtova@mb-net.cz
<br> DATUM: 30.10.2020
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY
<br> Výroková část:
<br> Automotive Painting Partners s.r.o <.>,IČO 28546954,Štěpánská 539/9,120 00 Praha 2-Nové
<br> Město <,>
<br> (dále jen „stavebník“),kterého zastupuje INGPRO CZ s.r.o <.>,Na Náspu 3057,466 01 Jablonec
<br> nad Nisou 1,podal dne 20.3.2014 žádost o dodatečné povolení stavby: „stavební úpravy
<br> hlavního výrobního objektu (SO.1),pomocných technických provozů (SO.3) a expedice (SO.4)“:
<br> SO.1 – hlavní výrobní objekt: kataforézní linka,spárovací linka,manipulace s výrobky <,>
<br> záchytné a čerpací linky,vzduchotechnika; SO.3 – pomocné technické provozy: příprava
<br> materiálu,kompresorovna,sklad chemických látek,sklad nebezpečných obalů,údržba;
<br> SO.4 – expedice v areálu společnosti Colegium Reality s.r.o <.>,ul.Pražská č.p.2589,Nymburk a
<br> dne 27.4.2020 podal žádost o dodatečné povolení související stavby: „stavební úpravy hlavního
<br> výrobního objektu (SO.1),pomocných technických provozů (SO.3) a expedice (SO.4)“ –
<br> venkovní potrubí z dopalovací jednotky a alkalického absorbéru do stávajícího komínu <,>
<br> chladící agregát,katalytická dopalovací jednotka včetně protipožární stěny,venkovní
<br> ocelová plošina,stavební úpravy části stavby SO.5,která se stala součástí stavby SO.1 (část
<br> prostoru spárovací linky a spojovací chodby do šaten),v areálu společnosti Colegium Reality
<br> s.r.o <.>,ul.Pražská č.p.2589,Nymburk (dále jen „stavba“),vše na pozemku: st.p.2585/1 <,>
<br> 2585/2,2585/3,2583,2587,3905 a parc.č.747/15,v katastrálním území Nymburk <.>
<br> Magistrát města XXXXX XXXXXXXX Odbor stavební a rozvoj...

Načteno

edesky.cz/d/4286587

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nymburk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz