« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bystrc - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - Žebětín, Líšeň, Štýřice, Lesná - 20. listopad 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bystrc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyvěšeno: 20.11.2020  Sňato: 8.12.2020
č.j.MMB/0486341/2020/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit
hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a
<br> záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích <,>
v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry
<br> statutárního města Brna
<br>
<br> 1.prodej pozemků
- p.č.249/2 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 29 m2
<br> - p.č.250 travní porost o výměře 192 (rozdělený na části 95 m2 + 97 m2)
<br> - p.č.251/2 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 38 m2
<br> vše v k.ú.Žebětín
<br>
<br>
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> Mgr.Bc.Frimmelová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv <.>
<br> 216,tel.542173085,e-mail: frimmelova.renata@brno.cz)
<br>
<br> č.j.MMB/0486341/2020/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 2.směna pozemků ve vlastnictví statutárního města XXXX do vlastnictví obce Podolí
- p.č.383/2 ostatní plocha,silnice o výměře 899 m²
- p.č.946/2 ostatní plocha,neplodná půda o výměře 508 m²
<br> - p.č.947/2 ostatní plocha,silnice o výměře 24 m²
<br> vše v k.ú.Podolí u Brna a
<br> - dvou částí p.č.4034/1 lesní pozemek o výměře 420 m² (357 m2,63 m2)
<br> v k.ú.Líšeň
<br>
<br>
<br>
<br> č.j.MMB/0486341/2020/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Bc.Frimmelová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv <.>
<br> 216,tel.542173085,e-mail: frimmelova.renata@brno.cz)
<br>
<br> č.j.MMB/0486341/2020/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 4
<br> 3.prodej
- pozemku p.č.9143/2 ostatní plocha,dráha o výměře 27 m2
<br> - pozemku p.č.9165/2 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 2 m2
<br> v k.ú.Líšeň
<br> (informace o uvedeném ...

Načteno

edesky.cz/d/4285520

Meta

Zveřejnění záměru   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bystrc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz