« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 13 ze dne 26.10.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 13 ze dne 26.10.2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.13 ze dne 26.10.2020 - Oficiální stránka obce HoroušanyPřítomno 8 členů zastupitelstva: XXX XXXXXXX,Mgr.XXX XXXXXXX,Ing. Karel Petr,XXXXX XXXXX,Jan Gráf,XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
Omluveni: ---
Schválení programu zasedání,určení ověřovatelů a zapisovatele
2.rozpočtové opatření obce na rok 2020
Žádost o schválení plánu údržby provozování vodovodu a kanalizací obce Horoušany pro rok 2021
Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského infrastrukturního fondu ve výši 881.985 Kč na kofinancování výstavby ČOV Horoušany a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
Darovací smlouva ve výši 42.000 Kč pro Prahu 20 na děti,které byly přijaty pro školní rok 2020/2021 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole zřizované MČ Praha 20 (platba za děti v Mateřské škole Chodovická,Horní Počernice)
Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova ve výši 1.324.000 Kč na výstavbu autobusových zastávek u sběrného dvora
Prodej nemovitosti parc.č. 590/19 v k.ú.Horoušany podle GP č. 1013-1/2016 o výměře 66 m2 – P. S <.>,bytem Horoušany
Řešení majetkoprávního vztahu k budově hasičské zbrojnice na pozemku parc.č. 1/3 v k. ú. Horoušany
Dodatek č. 16 na linku č. 353 – ROPID
Ukončení smlouvy o dílo (na vypracování projektové dokumentace na novostavbu mateřské školy,Horoušany – Horoušánky) – STESO s.r.o <.>,IČO: 47540044
Výběr nového dodavatele projektové dokumentace na novostavbu mateřské školy,Horoušany – Horoušánky
Čekací třída – smlouva se ZŠ Nehvizdy na školní rok 2020/2021
Příspěvek na konání obecních akcí – Horoušanská Gumáka,výstava fotografií
Příspěvek na konání Dětských rybářských závodů pro děti
Příspěvek na školné v mateřské škole na školní rok 2020/2021
Vybudování nástavce s umělou hníz...

Načteno

edesky.cz/d/4253904

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz