« Najít podobné dokumenty

Obec Bílé Poličany - Návrh rozpočtu obce Bílé Poličany na rok 2021 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílé Poličany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu obce Bílé Poličany na rok 2021.pdf [0,08 MB]
AO SU AU ODPA POL ZJ Ná.Z.UZ ORJ ORG MD DAL Popis
<br> 231 0100 1111 380 433,00 Kč 0,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
<br> 231 0100 1112 3 929,00 Kč 0,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob placená
poplatníky231 0100 1113 38 677,00 Kč 0,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
srážkou231 0100 1121 291 095,00 Kč 0,00 Kč Daň z příjmů právnických osob
<br> 231 0100 1122 52 440,00 Kč 0,00 Kč Daň z příjmů právnických osob za obce
<br> 231 0100 1211 804 890,00 Kč 0,00 Kč Daň z přidané hodnoty
<br> 231 0100 1334 6 476,00 Kč 0,00 Kč Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
půdního fond231 0100 1340 105 600,00 Kč 0,00 Kč Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr <.>
kom.odpadu231 0100 1341 5 475,00 Kč 0,00 Kč Poplatek ze psů
<br> 231 0100 1511 246 010,00 Kč 0,00 Kč Daň z nemovitých věcí
<br> 231 0200 4112 68 100,00 Kč 0,00 Kč Neinv.př.transfery ze SR v rámci
souhr.dot.vztahu231 0100 8124 0000000199 0,00 Kč 333 600,00 Kč Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
půjč.prost231 0100 002310 5151 0,00 Kč 9 080,00 Kč Studená voda
<br> 231 0100 003314 2111 310,00 Kč 0,00 Kč Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 231 0100 003314 5021 0,00 Kč 6 000,00 Kč Ostatní osobní výdaje
<br> 231 0100 003612 2111 1 223,00 Kč 0,00 Kč Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 231 0100 003612 2132 0,00 Kč Přijmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejich
částí231 0100 003612 6121 0,00 Kč 1 193 195,00 Kč Budovy,XXXX a stavby - rekonstrukce
obecních bytůXXX XXXX XXXXXX XXXX 1 650,00 Kč 0,00 Kč Přijmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejich
částí231 0100 003613 2132 0000000061 6 000,00 Kč 0,00 Kč Přijmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejich
částí231 0100 005212 5492 0,00 Kč 1 000,00 Kč Dary obyvatelstvu
<br> 231 0100 006112 5023 0,00 Kč 219 516,00 Kč Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
<br> 231 0100 006171 5021 0,00 Kč 84 000,00 Kč Ostatní osobní výdaje
<br> 231 0100 006171 5032 0,00 Kč 10 000,00 Kč Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
<br> 231 0100 006171 5139 0,00 Kč 20 000,00 Kč Nákup materiálu...

Načteno

edesky.cz/d/4251901

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílé Poličany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz