« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Pronájem parkovacích míst,parc. č. 2137/12 v obci Praha, k. ú. Holešovice TSK-75131/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pronájem parkovacích míst,parc. č. 2137/12 v obci Praha, k. ú. Holešovice TSK-75131/2020
Pronájem parkovacích míst v Garážovém komplexu Letná
<br> | “"-fi l_lí'! :_"lr'a Fífifl'f-"J
<br> Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,1Č: 00064581,DIČ:CZOOOó4581 zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>
<br> se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu 5 36 odst.l zákona 0 hl.m.Praze
<br> (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> PRONAJMOUT
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s <.>,Řásnovka 8,110 00,Praha 1 <,>
<br> nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: Markéta Matoušova,3045 Oddělení dopravy v klidu
<br> telefon: 257 015 815 První den zveřejnění: 24.10.2020
<br> Poslední den zveřejnění: 8.11.2020
<br> Otisk razítka :: padp 3
<br> Pronájem parkovacího
<br> 1/20/4563/427 3C1 9030 183 (ZPP) neurčitá GKL místa 2137/12 Holešovice Pronájem parkovacího
<br> 1/20/4563/428 7C5 1836 182 (ZPP) neurčitá GKL místa 2137/12 Holešovice Pronájem parkovacího
<br> 1/20/4563/429 452 3784 61(1PP) neurčitá GKL místa 2137/12 Holešovice Pronájem parkovacího
<br> 1/20/4563/430 9A7 4830 827 (2PP) neurčitá GKL místa 2137/12 Holešovice Pronájem parkovacího
<br> 1/20/4563/431 4AA 3825 274 (2PP) neurčitá GKL místa 2137/12 Holešovice Pronájem parkovacího
<br> 1/20/4563/432 3AK 6532 208 (2PP) neurčitá GKL místa 2137/12 Holešovice Pronájem parkovacího
<br> 1/20/4563/433 SAX 2966 97 (3PP) neurčitá GKL místa 2137/12 Holešovice Pronájem parkovacího
<br> 1/20/4563/434 2AB 8723 210 (2PP) neurčitá GKL místa 2137/12 Holešovice Pronájem parkovacího
<br> 1/20/4563/435 EL560AF 184 (ZPP) neurčitá GKL místa 2137/12 Holešovice Pronájem parkovacího
<br> 1/20/4563/436 6AJ 1488 41 (3PP) neurčitá GKL místa 2137/12 Holešovice
<br> MAT_3045_GKL_018
<br> TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ
<br> _ hl.m.PRAHY,a.s <.>
<br> Rásnovka 770/8,110 00 PRAHA 1 125

Načteno

edesky.cz/d/4239829


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz