« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Pronájem parkovacích míst,parc. č. 2137/12 v obci Praha, k. ú. Holešovice TSK-75132/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pronájem parkovacích míst,parc. č. 2137/12 v obci Praha, k. ú. Holešovice TSK-75132/2020
Hlavní město Praha
<br> Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:C200064581 zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>
<br> se sídlem Řásnovka 8/770,l 10 00 Praha ]
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze
<br> (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> PRONAJMOUT
<br> Pronájem parkovacích míst v Garážovém komplexu Letná
<br> _ 'tí'iÍ-i lo
<br> Pronájem parkovacího
<br> 1/20/4563/437 7AS 5816 140 (1PP) neurčitá GKL místa 2137/12 Holešovice Pronájem parkovacího
<br> 1/20/4563/438 9U7 5086 303 (2PP) neurčitá GKL místa 2137/12 Holešovice Pronájem parkovacího
<br> 1/20/4563/439 7H4 8951 13 (3PP) neurčitá GKL místa 2137/12 Holešovice SAM 7103 (3A1 Pronájem parkovacího
<br> 1/20/4563/440 7462) 18 (2PP) neurčitá GKL místa 2137/12 Holešovice Pronájem parkovacího
<br> 1/20/4563/446 2A1 1792 228 (2PP) neurčitá GKL místa 2137/12 Holešovice Pronájem parkovacího
<br> 1/20/4563/447 2AF 0457 23 (1PP) neurčitá GKL místa 2137/12 Holešovice Pronájem parkovacího
<br> 1/20/4563/448 2BF 1538 89 (1PP) neurčitá GKL místa 2137/12 Holešovice Pronájem parkovacího
<br> 1/20/4563/449 2AH 2484 52 (3PP) neurčitá GKL místa 2137/12 Holešovice Pronájem parkovacího
<br> 1/20/4563/450 2AV 5432 nevyhrazené v 1PP neurčitá GKL místa 2137/12 Holešovice Pronájem parkovacího
<br> 1/20/4563/451 SAK 5552 128 (2PP) neurčitá GKL místa 2137/12 Holešovice
<br> MAT_3045__G KL_019
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s <.>,Řásnovka 8,1 10 00,Praha 1,nejpozději
<br> do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXX XXXXXXXXX,XXXX Oddělení dopravy v klidu
<br> telefon: XXX 015 815
<br> První den zveřejnění: 24.10.2020
<br> Poslední den zveřejnění: 8.11.2020
<br> TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ
<br> _,hl.m.PRAHY,a.s <.>
<br> Rasnovka 770/8,11000 PRAHA1 126

Načteno

edesky.cz/d/4239828


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz