« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Pronájem parkovacích míst,parc. č. 2137/12 v obci Praha, k. ú. Holešovice TSK-75133/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pronájem parkovacích míst,parc. č. 2137/12 v obci Praha, k. ú. Holešovice TSK-75133/2020
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:CZ00064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s.se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> PRONAJMOUT
<br> Pronájem parkovacích míst v Garážovém komplexu Letná
<br> Pronájem
<br> 1/20/4563/463 6T2 5461 14 (2PP) neurčitá GKL parkovacího místa 2137/12 Holešovice Pronájem
<br> 1/20/4563/466 7AK 1166 34 (2PP) neurčitá GKL parkovacího místa 2137/12 Holešovice 4AA 4765 Pronájem
<br> 1/20/4563/467 (1AE 7385) 129 (2PP) neurčitá GKL parkovacího místa 2137/12 Holešovice nevyhrazené Pronájem
<br> 1/20/4563/468 325 0036 v 1PP neurčitá GKL parkovacího místa 2137/12 Holešovice Pronájem
<br> 1/20/4563/471 1AR 7428 14 (1PP) neurčitá GKL parkovacího místa 2137/12 Holešovice Pronájem
<br> 1/20/4563/472 7AV 5403 92 (3PP) neurčitá GKL parkovacího místa 2137/12 Holešovice Pronájem
<br> 1/20/4563/473 4AX 1051 255 (2PP) neurčitá GKL parkovacího místa 2137/12 Holešovice Pronájem
<br> 1/20/4563/474 7AP 3920 248 (2PP) neurčitá GKL parkovacího místa 2137/12 Holešovice Pronájem
<br> 1/20/4563/475 7A| 2933 217 (2PP) neurčitá GKL parkovacího místa 2137/12 Holešovice Pronájem
<br> 1/20/4563/476 SAH 2671 216 (2PP) neurčitá GKL parkovacího místa 2137/12 Holešovice
<br> MAT_3045 _G KL_020
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s <.>,Řásnovka 8,1 10 00,Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXX XXXXXXXXX,XXXX Oddělení dopravy v klidu telefon: XXX XXX XXX
<br> První den zveřejnění: 24.10.2020
<br> Poslední den zveřejnění: 8.11.2020
<br> Otisk razítka a podpis <.>
<br> TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ
<br> __ hl.m.PRAHY,a.s <.>
<br> Rasnovka 770/8,110 00 PRAHA 1 126

Načteno

edesky.cz/d/4239827


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz