« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení
EQ <.>
<br> ukl.znak
<br> Městský úřad Luhačovice“ 26-10— 2020 L“'“"lčome odbor dopravy -.<.> % nám.28.října 543,763 26 Luhačovice
<br> Spis.zn.: 3280/2020/261/Ja,č.j.: MULU -21900/2020/26/JaM Luhačovice,dne 26.10.2020 Oprávněná úřední osoba: Ing.Miriam Janíčková/tel.: 577 197 449
<br> llllilIllllllli'llllllllllllllllllllllllllLllllllllllllllllllllllllllllill!
<br> Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace,K Majáku 5001,760 01 Zlín,Město Slavičín,Osvobození 25,763 21 Slavičín <,>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ o ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace,IČ: 70934860,K Majáku 5001,760 01 Zlín a Město Slavičín,IC: 00284459,Osvobození 25,763 21 Slavičín <,>
<br> (dále jen "stavebník"),podal dne 27.04.2020 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
<br> „Hrádek na Vlárské dráze — úprava křižovatky silnic II/493 a II/495“
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.1977/3,1977/6,1977/9,1977/15,1977/16,1984/1,1984/2,1984/3,1984/5,2573/3,2577/2,2577/11,2577/12,2580/1,2616 v katastrálním území Hrádek na Vlárské dráze.Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> 30 101 — Silnice lI/493,Il/495
<br> Rekonstrukce stávající styčné křižovatky slomením hlavního dopravního proudu na malou okružní křižovatku se čtyřmi rameny — paprsky (větvemi) a nepojížděným středovým ostrovem.Křižovatka se umístěním shoduje se stávající polohou křížení.Kromě vlastní křižovatky jsou zde zahrnuty i větve „A“ a „B",které jsou součástí průtahu silnice ll/495,větev „C" — průtah silnice ll/495.Větev „D" místní komunikace sjednosměrným režimem jízdy (pouze vjezd do křižovatky) je řešena vrámci 80 103.Křižovatka je umístěna na silnici ll/495 od km 1,170 42 úseku č.20 - Družstvo po konec tohoto úseku v km 1,243 00 a od začátku úseku č.21 - Hrádek střed po km 0,063 66 jeho uzlového staničení silnice.Na silnici lI/493 je křižovatka umístěna ve staničení 1,493 26 úseku č.8 - Hrádek po jeho konec v km 1,5...

Načteno

edesky.cz/d/4239490

Meta

Prodej   Územní plánování   Stavby   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz