« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu č. 66-II/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu č. 66-II/2020
MĚSTO SLAVIČÍN
<br> \,UH
<br> Městský úřad Luhačovice.<.>.<.> fř?.<.>.<.>.<.>.%? rý.<.>.<.>.<.>.;
<br> Jet.schr
<br> Ačowce odbor dopravy - —— nám.28.října 543,763 26 Luhačovice
<br> Spis.zn.: 3279/2020/261/Ro č.j.: MULU -21688/2020/26/R0J Luhačovice,dne 22.10.2020 Oprávněná úřední osoba: Ing.Josef Roman/tel.: 577 197 439
<br> EUROVIA CS,a.5 <.>,U Michelského lesa 1581/2,140 00 Praha4— Michle,v zastoupení na základě zmocnění: NVB LINE,s.r.o <.>,Cukrovar 716,768 21K
<br> VIallllllllllIlilllllllllllllllllIIIIIII|||_ll|l||ll||l|llIlllllllllllllll
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu č.66-II./2020
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice (dále jen "odbor dopravy"),příslušný podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"),na základě žádosti,kterou dne 14.10.2020,prostřednictvím zmocněnce — společnosti NVB LINE,s.r.o <.>,Cukrovar 716,768 21 Kvasice,IČ: 269
<br> 79 675,podala společnost
<br> EUROVIA CS,a.s <.>,U Michelského lesa 1581/2,140 00 Praha 4- Michle,IČ: 45274924 (dále' jen „žadatel“) <.>
<br> po písemném vyjádření dotčeného orgánu ze dne 13.10.2020 pod č.j.: KRPZ- 92514- 1/ČJ- 2020- 150506,kterým je podle 9 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie ČR,Krajské ředitelství policie Zlínského kraje,Dopravní inspektorát Zlín (dále jen „DI Zlín“),vsouladu s ustanoveními g 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále' jen „správní řád“) a 9 77 odst.5 zákona o silničním provozu,vydává
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kterým v souladu s ustanovením 5 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> st a n o ví přechodnou úpravu provozu v souvislosti s označením částečné uzavírkv provozu
<br> na silnici: II/493,III/4931 v místě (úseku): - úsek č.1,název úseku: Nevšová,uzlové staničení: km 0,016 — 1,340 - místní komunikace v Nevšové v k.ú.: Nevšová ...

Načteno

edesky.cz/d/4239489

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz