« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Dotační program - "Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže v roce 2021"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dotacni program ma 2021
městow =.Slav1cm
<br> Město Slavičín v souladu s ustanovením & 10a a násl.zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a usnesením Zastupitelstva města Slavičín č.XlV/4/2020 vyhlašuje
<br> 6.1.6.2 <.>
<br> DOTAČNÍ PROGRAM
<br> „Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže v roce 2021"
<br> Název dotačního programu Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže v roce 2021
<br> Účel,na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty
<br>.podpora mimoškolních společenských,kulturních,sportovních,environmentálních a jiných podobných aktivita akcí dětí a mládeže <,>
<br>.podpora celoroční činnosti zájmových kroužků,podpora spolupráce se zahraničními školami <,>
<br> o podpora projektů zaměřených na prevenci nežádoucích společenských jevů <.>
<br> Důvody podpory stanoveného účelu Cílem je zlepšení aktivního trávení volného času dětí a mládeže ze Slavičína a jeho místních částí <.>
<br> Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných vrozpočtu na podporu stanoveného účelu
<br> Výše celkové částky určené na dotační program v roce 2021 je stanovena v rámci rozpočtu města Slavičín částkou 25.000 Kč <.>
<br> Maximální výše dotace v jednotlivém případě nebo kritéria pro stanovení výše dotace Dotace může dosáhnout výše 100 % uznatelných nákladů na projekt <.>
<br> Okruh způsobilých žadatelů
<br> Příjemci podpory: Školy a školská zařízení se sídlem na území města Slavičín <.>
<br> Dotaci lze poskytnoutjen tomu žadateli,který:
<br> a) není v úpadku ani neprobíhá ohledně jeho majetku žádné z insolvenčních řízení upravených zákonem č.182/2006 Sb <.>,insolvenční zákon,ve znění pozdějších předpisů,a není v likvidaci <,>
<br> b) nevede žádné soudní ani jiné spory s městem Slavičín ani jím zřízenými organizacemi či založenými společnostmi a není jejich dlužníkem;
<br> c) nemá žádné daňové nedoplatky a splatné závazky vůči nositelům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění <,>
<br> d) v současném rozpočtovém období a v...

Načteno

edesky.cz/d/4239488

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz