« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Dotační program - "Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2021"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dotacni program zp 2021
městow -.Slavicm
<br> Město Slavičín v souladu s ustanovením š 10a a násl.zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a usnesením Zastupitelstva města Slavičín č.XIV/4/202O
<br> vyhlašuje
<br> DOTAČNÍ PROGRAM
<br> „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2021 "
<br> 1.Název dotačního programu Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2021
<br> 2.Účel,na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty
<br>.organizace akcí a zajištění činností zaměřených na ochranu životního prostředí (např.údržba <,>
<br> kosení) <,>
<br> organizace akcí a zajištění činností se zemědělskou tématikou <,>
<br> organizace akcí a zajištění činností spojených s ochranou přírody a krajiny (např.obnova a údržba
<br> studánek,výsadba stromořadí) <,>
<br> péče a chov volně žijící zvěře,přispívání k vytváření kvalitnějšího prostředí pro volně žijící zvěř <,>
<br>.stabilizace a zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu společně se zvýšením opylovací služby rostlin ve slavičínském regionu <.>
<br> 3.Důvody podpory stanoveného účelu
<br> Cílem dotačního programu je podpora činností v oblasti životního prostředí na území města Slavičín a s územím města souvisejícím v souladu s politikou životního prostředí města Slavičín <.>
<br> 4.Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu
<br> Výše celkové částky určené na dotační program v roce 2021 je stanovena v rámci rozpočtu města Slavičín částkou 50.000 Kč <.>
<br> 5.Maximální výše dotace v jednotlivém případě nebo kritéria pro stanovení výše dotace Dotace může dosáhnout výše 100 % uznatelných nákladů na projekt <.>
<br> 6.Okruh způsobilých žadatelů
<br> Příjemci podpory:
<br> 6.1.Fyzické i právnické osoby (mimo politických stran a hnutí) se sídlem na území města Slavičín,které vyvíjejí činnost na území města Slavičín a jejímž hlavním předmětem činnosti není podnikání.6.2.Dotaci lze poskytnout jen tomu žadateli,kt...

Načteno

edesky.cz/d/4239487

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz