« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Pronájem parkovacích míst,parc. č. 600/1 v obci Praha, k. ú. Letňanyparc. č. 1121/51 v obci Praha, k. ú. Prosek TSK-75038/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pronájem parkovacích míst,parc. č. 600/1 v obci Praha, k. ú. Letňanyparc. č. 1121/51 v obci Praha, k. ú. Prosek TSK-75038/2020
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Prahal,IČ: 00064581,DIČ: C200064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s.se sídlem Řásnovka 111/770.110 00 Praha ]
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 Zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> PRONAJMOUT
<br> Pronájem parkovacích míst na parkovišti Lovosická
<br> Číslo,Číslo smlouvy RZ vozidla parkovacůio doba Parkoviště Předmět pronájmu Parcelníčíslo Katastrálnl,pronájmu uzemi stání Lovosická x Letňany / 1/20/4563/119 6A6 5471 71 neurčitá Kytlická Pronájem parkovacího místa 600/1; 1121/51 Prosek Lovosická )( Letňany/ 1/20/4563/120 2AT 3866 82 neurčitá Kytlická Pronájem parkovacího místa 600/1; 1121/51 Prosek Lovosická )( Letňany/ 1/20/4563/121 4A3 9430 170 neurčitá Kytlická Pronájem parkovacího místa 600/1 ; 1121/51 Prosek Lovosická x Letňany/ 1/20/4563/122 2AE 4740 10 neurčitá Kytlická Pronájem parkovacího místa 600/1 ; 1121/51 Prosek Lovosická )( Letňany/ 1/20/4563/123 6A9 5890 5 neurčitá Kytlická Pronájem parkovacího místa 600/1 ; 1121/51 Prosek Lovosická x Letňany/ 1/20/4563/124 7AU 6171 215 neurčitá Kytlická Pronájem parkovacího mista 600/1; 1121/51 Prosek Lovosická )( Letňany/ 1/20/4563/126 2AF 8721 181 neurčitá Kytlická Pronájem parkovacího místa 600/1; 1121/51 Prosek Lovosická x Letňany/ 1/20/4563/127 6A7 9378 157 neurčitá Kytlická Pronájem parkovacího místa 600/1; 1121/51 Prosek Lovosická x Letňany / 1/20/4563/128 6H1 9176 323 neurčitá Kytlická Pronájem parkovacího místa 600/1; 1121/51 Prosek Lovosická x Letňany / 1/20/4563/130 GAY 2758 209 neurčitá Kytlická Pronájem parkovacího místa 600/1; 1121/51 Prosek
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s <.>,Řásnovka 8,1 10 00,Praha 1,nejpozději do pos1edního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: Markéta Matoušova,3045 Oddělení dopravy v klidu telefon: 257 015 815
<br> První den zveřejnění: 22.10.2020
<br> Poslední den zveřejnění: 6.11.2020
<br> L_005
<br> TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ hl.rn.PRAHY a....

Načteno

edesky.cz/d/4232842


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz