« Najít podobné dokumenty

Obec Županovice - 10. Zápis ze zasedání OZ dne 19.10.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Županovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

10. Zápis ze zasedání OZ dne 19.10.2020
OBEC ŽUPANOVICE
<br> Zápis č.10 ze zasedání zastupitelstva obce Županovice konaného dne 19.10.2020 od 18:00 hod.v zasedací místnosti OÚ Županovice
Přítomni : Starosta XXX XXXXXX XXXXXX,XXX XXXXX XXXXXX,XXX XXXXX XXXXXXX,paní XXXXXX XXXXXXXXXX
XXX XXXXXX XXXXXXXX
Zastupitelstvo obce Županovice schvaluje následující program:
Program:
1.Rozpočtové opatření č.6/2020
2.Pronájem budovy č.p.50 v obci Županovice
<br> 1.Zahájení zasedání
Starosta obce zahájil zasedání a přivítal přítomné
<br> 2.Schválení programu – Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program tak,jak byl navržen
Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č.1/10/2020 bylo schváleno
<br> 3.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Županovice schvaluje jako zapisovatele p.Buriana a jako ověřovatele p.Velebila a p.Skalického
Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č.2/10/2020 bylo schváleno
<br> 4.Pronájem budovy č.p.50 v obci Županovice <.>
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce po vyhodnocení doručených nabídek stanovuje toto pořadí zájemců:
1.J.Š <.>,Praha,s nabízenou částkou 6.666,-Kč
2.P.J <.>,Praha,s nabízenou částkou 5501,-Kč
3.M.P <.>,Županovice,s nabízenou částkou 5200,-Kč
a pověřuje starostu uzavřením smlouvy <.>
Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č.3/10/2020 bylo schváleno
<br>
<br> Zapsal: XXXXX XXXXXX
Ověřili: XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/4232018

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Županovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz