« Najít podobné dokumenty

Město Lysá nad Labem - Výběrové řízení na obsazení místa projektového manažera

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lysá nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení na obsazení místa projektového manažera

Výběrové řízení na obsazení místa projektového manažera - Město Lysá nad Labem   info@mestolysa.cz   |    +420 325 510 211  |    +420 325 552 066  |    DS:5adasau
Označení (jednací číslo): 
Popis (anotace): Výběrové řízení na obsazení místa projektového manažera Městského úřadu Lysá nad Labem v platové třídě 10.Pracovní smlouva na dobu neurčitou.Místo výkonu práce: Nástup: od 01.08.2016 Městský úřad Lysá nad Labem O práci se mohou hlásit občané České republiky nebo cizí státní příslušníci s trvalým pobytem v ČR,dosáhli věku 18 let a jsou způsobilí k právním úkonům,bezúhonní,ovládající jednací jazyk.Zájemci dále musí splňovat tyto předpoklady: VŠ,VOŠ nebo nejméně úplné střední vzdělání s maturitou schopnost práce v kolektivu uživatelská znalost Word,Excel + pozitivní vztah k PC vysoká flexibilita a spolehlivost občanská a morální bezúhonnost komunikativnost v jednání s lidmi pečlivost a příjemné vystupování řidičský průkaz sk.B Výhodou při výběrovém řízení je: znalost problematiky investiční výstavby zkušenosti s přípravou projektů,financovaných z dotačních titulů EU znalost problematiky státních dotací a dotačních titulů ČR znalost problematiky samosprávy a státní správy,znalost právních předpisů,týkajících se stavebního zákona a zákona o veřejných zakázkách Přihlášku je třeba doručit do 17.06.2016 do 10:00 do podatelny Městského úřadu,Husovo nám.23,289 22 Lysá nad Labem,tel.325 510 211,buď osobně nebo poštou.Na obálce v levém horním rohu uveďte: „ Výběrové řízení KMÚ – zaměstnání“.Přihláška musí obsahovat: jméno,příjmení a titul uchazeče,datum a místo narození uchazeče,státní příslušnost uchazeče,místo trvalého pobytu uchazeče,číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního občana,datum a podpis uchazeče.K přihlášce musí být připojeny následující dokumenty: životopis,ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,týkajících se správních činností,výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává,doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.Kontakt + další informace: tajemník Ing.Dvořák,tel.325 510 221.Výběrová komise pozve uchazeče k pohovoru v týdnu od 20.06.2016,přesný termín a čas bude sdělen uchazečům telefonicky nebo mailem.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.V Lysé nad Labem 31.05.2016 Ing.XXXXX XXXXXX tajemník MěÚ Soubory ke stažení:
Vyvěšeno: XX.XX.2016
Sejmuto: 17.06.2016
IČO: 00239402
DIČ: CZ00239402
Úřední hodiny
-
-
Upozornit na chybu
Chyba Komentář Potvrdit

Načteno

edesky.cz/d/422784

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lysá nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz