« Najít podobné dokumenty

Obec Podbřezí - Informace k ošetřovnému

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podbřezí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

K nahlédnutí zde
1.Kdo bude mít nárok na ošetřovné při uzavření škol od 14.10 <.>
<br> 2020 podle aktuálně připravované právní úpravy?
<br> Nárok na ošetřovné bude mít zaměstnanec,který nemůže vykonávat v zaměstnání
<br> práci z důvodu ošetřování/péče:
<br> • dítě mladší 10 let (v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě
<br> mladší 10 let)
<br> • nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již
<br> od stupně I.) bez omezení věku <,>
<br>
<br> • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních <,>
<br> týdenních stacionářů a obdobných zařízení
<br> • děti,které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině <.>
<br> Tyto podmínky platí i pro samoživitele/samoživitelky <.>
<br> 2.Budou mít nárok na ošetřovné osoby pracující na DPP/DPČ?
<br> Pokud bude právní úprava schválena,nárok na ošetřovné budou mít za výše
<br> uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu
<br> o provedení práce nebo o pracovní činnosti,pokud je za ně odváděno sociální
<br> pojištění <.>
<br> 3.Budou mít nárok na ošetřovné OSVČ?
<br> XXX v rámci jarních mimořádných opatření nevznikal OSVČ nárok na ošetřovné z
<br> nemocenského pojištění (tedy od ČSSZ),šlo o příspěvek v gesci Ministerstva
<br> průmyslu a obchodu.Navrhovaná právní úprava ani teď s ošetřovným pro OSVČ
<br> ze systému nemocenského pojištění (tedy od ČSSZ) nepočítá <.>
<br> 4.Kdy si mohu požádat o ošetřovné?
<br> Podle navrhované právní úpravy se bude o ošetřovné žádat za uplynulý kalendářní
<br> měsíc,tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen.Zatím tedy nevyplňujte
<br> žádný formulář.Nepotřebujete ani potvrzení od školy o jejím uzavření.Nyní stačí
<br> nahlásit svému zaměstnavateli,že nastupujete na ošetřovné <.>
<br> 5.Jaký formulář musím vyplnit?
<br> Česká správa sociálního zabezpečení pracuje na novém komplexním formuláři <,>
<br> který bude zveřejněn na konci příštího týdne (tzn.do 25.10.2020 bude k dispozici
<br> na ePortálu Č...

Načteno

edesky.cz/d/4222954

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Podbřezí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz