« Najít podobné dokumenty

Obec Podbřezí - Nařízení HKSHK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podbřezí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

K nahlédnutí zde
Sídlo: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje,Habrmanova 19,poštovní schránka 9,501 01 Hradec Králové <,>
<br> tel.: 495 058 111,fax: 495 058 502,khshk@khshk.cz,e-podatelna: e-podatelna@khshk.cz,IDDS: dm5ai4r,www.khshk.cz
<br> Strana 1 (celkem 3)
<br> Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
se sídlem v Hradci Králové
<br>
<br> Č.j.KHSHK 30403/2020/SPR.HK/Bě V Hradci Králové dne 1.října 2020
<br>
<br>
<br>
Nařízení
<br> Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje
<br> se sídlem v Hradci Králové
<br> č.1/2020
<br>
<br>
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,jako orgán
<br> ochrany veřejného zdraví věcně i místně příslušný podle § 69 odst.1 písm.b) a i) a odst.2
<br> a § 82 odst.1 a 2 písm.m) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně
<br> některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
<br> č.258/2000 Sb.“),ve spojení s § 85 odst.1 a 3 zákona č.258/2000 Sb.<,>
<br>
<br> s účinností ode dne 5.října 2020 od 0:00 hod.do 18.října 2020 do 23:59 hod.nařizuje
<br> následující mimořádné opatření při epidemii na území Královéhradeckého kraje
<br> spočívající v:
<br>
<br> 1.omezení provozu škol,s výjimkou mateřských škol,a školských zařízení podle
školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak,že součástí
<br> vzdělávání není zpěv <,>
<br>
<br> 2.omezení provozu škol,s výjimkou mateřských škol,podle školského zákona
a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak,že součástí vzdělávání nejsou
<br> sportovní činnosti,s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole <.>
<br>
<br>
<br> Čl.I
<br> Důvod nařízení mimořádného opatření
<br> Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela novým virem,který má velký potenciál exponenciálního
<br> šíření nakažlivého lidského onemocnění Covid-19.Za epidemii označujeme zvýšený výskyt
<br> nemoci,který je geograficky a časově vymezen.Znamená to,že výskyt jakéhokoliv infekčního
<br> onemocnění dosah...

Načteno

edesky.cz/d/4214230

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Podbřezí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz