« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru všeobecná sestra - sestra pro péči v psychiatrii (forma zdravotní péče: ambulantní a zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta) pro území hl. m. Prahy ZDR-74904/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru všeobecná sestra - sestra pro péči v psychiatrii (forma zdravotní péče: ambulantní a zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta) pro území hl. m. Prahy ZDR-74904/2020
Sp.zn.: S-MHMP 1524575/2020
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
odbor zdravotnictví
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v y h l a š u j e
<br>
dle ust.§ 47 odst.1 zákona č.48/1997 Sb <.>,o veřejném zdravotním pojištění a o změně
<br> a doplnění některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
v ý b ě r o v é ř í z e n í
<br>
na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb
v oboru všeobecná sestra – sestra pro péči v psychiatrii (forma zdravotní péče: ambulantní
a zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta) pro území hlavního
města Prahy <.>
<br> Lhůta,v níž by uchazeč měl být schopen splnit předpoklady pro poskytování zdravotních
služeb,jež jsou předmětem výběrového řízení: 28.02.2021
<br> Uchazeči,jehož přihláška má formální nedostatky,které uchazeč neodstraní ve lhůtě
stanovené vyhlašovatelem,vrátí vyhlašovatel přihlášku s uvedením důvodů (§ 50 odst.2 cit <.>
zákona) <.>
<br> Písemné přihlášky* uchazeče je nutno podat do 30.11.2020 odboru zdravotnictví MHMP <,>
podatelna Jungmannova 35/29,Praha 1 <.>
<br>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXX,v.r <.>
ředitel odboru zdravotnictví
Magistrátu hlavního města Prahy
<br>
<br> * Přihlášky včetně požadovaných příloh je nutné dodat v kopiích pro všechny zdravotní
pojišťovny,se kterými bude požadováno uzavření smlouvy o poskytování a úhradě
hrazených služeb,pro zástupce příslušné profesní organizace a odborníka pro druh
zdravotní péče,která má být uchazečem poskytována <.>
<br>
V Praze dne 13.10.2020
<br> Vyvěšeno: 15.10.2020
Sejmuto: 30.11.2020
<br>
Vyřizuje: Š.Katsiedlová
<br>
Mgr.XXXXXX XXXXX,v.r <.>
V Praze dne XX.10.2020
Vyvěšeno: 15.10.2020

Načteno

edesky.cz/d/4222561

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz