« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-74877/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-74877/2020
se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu & 36 odst.1 zákona 0 hl.rn.Praze
<br> Hlavni město Praha „ Mariánské nám.2,Praha 1 IC: 00064581 DIC: C200064581 zastoupené Technickou správou komunikaci hl.m.Prahy,a.s <.>
<br> (zákon č.131/2000 Sb.) V platném znění ZÁMĚR P R O N A J M 0 U T
<br> část komunikace za účelem umístění restaurační předzahrádky
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl m.Prahy,a.s <.>,Řásnovka 8 110 00,Praha 1 nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br> Člslojeclnacl Buduucl nájemce Období erTZera Lokallta MČ IČO Parcelníč.kat.úze ml XXXXXX XXXXX,UJezera X/XX/XXXX/XXX XXXX/XX,Praha X,Stodůlky XXXXXXXXXXXXX 8 Slunečnlnám.13 4399111 2860/1 Stadůlkv XXXXXX XXXXX,Ulezera XX.XX.XXXX— „.XX 12 3 á,11 7 439911 21 5 1 H | 1! ] 70/003 2039/18,Praha 5,Stodůlky 31.07.2021 Strossmayerovo n m [966 8 / o esowce XXXXXX XXXXX,UJezera XX.XX.XXXX— „.XX 12 4 Sk lk 10 429911 ? 50 St 1/ ! 70/004 2039/13,Praha 5,stodůlky 31.07.2021 GOW“ “ me“ a a 323 / “sme Gevorg Avetisvan,01 05 2021 1/21/1270/005 Bezručova 244/2,Jesenik,31" 08.2021 4 Goyova u metra Skalka 10 75330881 3237/50 Strašnice PSČ 790 01 ' '
<br> Kontaktní osoba: Ing.XXXX XXXXX,XXXX,obchodní oddělení
<br> telefon: XXX
<br> První den zveřejnění:
<br> 015 143
<br> 15.10.2020
<br> Poslední den zveřejnění: 30.10.2020
<br> PA P-
<br> 2021—02
<br> podpis a otisk razífka

Načteno

edesky.cz/d/4222558


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz