« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Klárov - rozšíření nástupiště PKD-74905/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Klárov - rozšíření nástupiště PKD-74905/2020
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1 Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1 Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422,1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor pozemních komunikací a drah Oddělení si lničního správního úřadu *MHMPXPEUTPVV* MHMPXPEUTPVV Dopravní podnik hl.m.Prahy,akciová společnost Sokolovská 42/217 190 00 Praha 9 IČ: 00005886 Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.: XXXXX XXXXXX,Ing.Č.j.: XXXXXXXXX MHMP-XXXXXXX/XXXX/OX/Vo Počet listů/příloh: 1/3 Spis.zn.: Datum: S-MHMP 1525066/2020PKD 14.10.2020 Opatření obecné povahy Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci,podané dne 7.10.2020,a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy – odbor služby dopravní policie vydává podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Klárov,nábřeží E.Beneše,Pod Bruskou,Tomášská spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci: a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy – odboru služby dopravní policie ze dne 14.10.2020,č.j.: KRPA 267985/ČJ-2020-0000DŽ,TP66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí prav...

Načteno

edesky.cz/d/4217306

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz