« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Pronájem parkovacího místa v GKL,parc. č. 2137/12 v obci Praha, k. ú. Holešovice TSK-74830/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pronájem parkovacího místa v GKL,parc. č. 2137/12 v obci Praha, k. ú. Holešovice TSK-74830/2020
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:C200064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s.se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br> Pronájem parkovacích míst v Garážovém komplexu Letná
<br> l i lvířl'nfrzll 11'115-il'1z'l'r-1'a
<br>.Pronájem parkovacího 1/20/4563/095 6AX 3436 102 (2PP) neurčitá GKL _ místa 2137/12 Holešovice
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.rn.Prahy,a.s <.>,Řásnovka 8,1 10 00,Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: Markéta Matoušova,3045 Oddělení dopravy v klidu telefon: 257 015 815
<br> První den zveřejnění: 13.10.2020 Poslední den zveřejnění: 28.10.2020
<br> %
<br> Ofisk razítka a podpis
<br> TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ _ hl.m,PRAHY,a.s <.>
<br> Rásnovka 770/8,110 00 PRAHA 1 126
<br> Mat_3045__GKL_006

Načteno

edesky.cz/d/4217304


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz