« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Karlínské nám. 11, Praha8, parc. č. 803/1, k.ú Karlín TSK-74842/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Karlínské nám. 11, Praha8, parc. č. 803/1, k.ú Karlín TSK-74842/2020
Hlavní mvěsto Praha „
<br> Mariánské nám.2,Praha 1„ IC: 00064581,DIC:C200064581 zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy a.s.se sídlem Rásnovka 877710,| IO 00 Praha 1
<br> 0 Z N A M U J E _ \
<br> Ve smyslu ši 36 odst.1 zákona ojfhl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem umístění restaurační předzahrádky
<br> lokalita: Karlínské náměstí 11,Praha 8,Karlín,PSČ 180 00 období: 01.11.2020—31.12.2020
<br> výměra.13 m2
<br> budoucí nájemce -_ " * li ZOCALOsmn.Ičo:M9um77 Sídlo: Žerotínova 1663/59,Praha 3,Žižkov,PSČ 130 00
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy a.s.; Řásnovka 8,l 10 00 Praha ],nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: Ing.XXXX XXXXX,XXXX obchodní oddělení,telefón: XXXXXXXXX První den zveřejnění: 13.10.2020 Poslední den zveřejnění: 28.10.2020
<br> pOdPÍS a otisk razítka j ' * * v m.Ráamnflá; 1.*

Načteno

edesky.cz/d/4217303


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz