« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Přístavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 523, k.ú. Vokovice, Půlkruhová 37, č.parc. 270/2 a 270/1, Praha 6 STR-74899/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přístavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 523, k.ú. Vokovice, Půlkruhová 37, č.parc. 270/2 a 270/1, Praha 6 STR-74899/2020
S íd lo : Mar i ánské nám.2/2,110 01 P raha 1
<br> Pracovi š t ě : Jungmanno va 35/29,110 00 P raha 1
<br> Tel.: Kontaktn í cen t ru m: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> 1/26 e -mai l : posta@praha.eu ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> --- JUDr.Zuzana Lovíšková
<br> Č.j.: 236 00 4784
<br> MHMP 1558372/2020 Počet listů/příloh: 13/0
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 145899/2020/STR 12.10.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor stavebního řádu,jako odvolací správní orgán příslušný
<br> podle ustanovení § 81 odst.3 písm.a) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění
<br> pozdějších předpisů,a podle ustanovení § 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> I.na základě společného odvolání
<br> Luboše Brabce,nar.25.5.1965,bytem Pod Aritmou 549/8,Praha 6 <,>
<br> Yvony Brabcové,nar.4.12.1965,bytem Pod Aritmou 549/8,Praha 6 <,>
<br> Marie Kotíškové,nar.15.5.1941,bytem Na Loukoti 656/12,Praha 6 <,>
<br> Marie Obrazové,nar.21.12.1937,bytem Na Loukoti 656/12,Praha 6 <,>
<br> Heleny Šámalové,nar.26.7.1941,bytem Na Loukoti 657/10,Praha 6 <,>
<br> Jana Trejbala,nar.20.4.1977,bytem Tobrucká 702/3,Praha 6 <,>
<br> Jaroslavy Zaoralové,nar.1.3.1937,bytem Na Loukoti 656/12,Praha 6 <,>
<br> proti rozhodnutí Úřadu městské části Praha 6,odboru výstavby,sp.zn.SZ MCP6
<br> 285597/2019/OV/DI,čj.MCP6 384580/2019 ze dne 11.11.2019,kterým byl k žádosti
<br> RNDr.XXXXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,bytem Půlkruhová 523/37,Praha 6 a Mgr.Rumjany
<br> Dimitrové,nar.10.8.1959,bytem (v době podání žádosti) Tyršova 386,Mratín,ve společném
<br> územním a stavebním řízení schválen stavební záměr pro stavbu „přístavba a stavební úpravy
<br> rodinného domu č.p.523 v k.ú.Vokovice,Půlkruhová 37,Praha 6,na pozemcích parc <.>
<br> č.270/2 a 270/1 v k.ú.Vokovice“,spočívající v přístavbě zimní zahrady a zádveří v úrovni
<br> 1.NP,v provedení venkovn...

Načteno

edesky.cz/d/4217282

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz