« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Thámova pěší zóna u metra Křižíkova, Praha 8, parc. č. 805/3, k.ú. Karlín TSK-74881/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Thámova pěší zóna u metra Křižíkova, Praha 8, parc. č. 805/3, k.ú. Karlín TSK-74881/2020
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IC: 00064581,DIČ:C200064581 zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy a.s.se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1 o z N A M U IE
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona o hl.na.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem umístění mobilního prodejního stánku
<br> lokalita: Thámova pěší zóna u metra Křižíkova,Praha 8,Karlín,období: 01.01.2021 —31.12.2021
<br> výměra 12 m2
<br> budouci nájemce Pave1n4q5nar IČI):48042994 Sídlo: Pernerova 533/59,Praha 8,Karlín,PSČ 186 00
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahyias <.>,Řasnovka 8,110 00 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění „.u
<br> Kontaktní osoba: Ing.XXXX XXXXX,XXXX obchodní oddělení,telefon: XXXXXXXXX První den zveřejnění: 15.10.2020 Poslední den zveřejnění: 30.10.2020 "*
<br> _,TECH.podprs a olís'k razrtka
<br> If'jlÍ

Načteno

edesky.cz/d/4217277

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz