« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Thámova pěší zóna u metra Křižíkova, Praha 8, parc.č. 805/3, k.ú. Karlín TSK-74882/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Thámova pěší zóna u metra Křižíkova, Praha 8, parc.č. 805/3, k.ú. Karlín TSK-74882/2020
Hlavní město Praha - fg-
<br> Maríánské nám.2,Praha ],10: 00064581,'DIČ: C200064581 zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Plahy a.s.se sídlem Řásnovlca BIT/0,1 10 00 Píaha [
<br> 0 2.N A M U J E _
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákonaolhl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem umístění mobilního prodejního stánku
<br> lokalita: Thámova pěší zóna u metra Křižíkova,Praha 8,Karlín,období: 01.01.2021 —31.12.2021
<br> výměra 8 m2
<br> budoucí nájemce Pavelh4anar 1Č():48042994 Sídlo: Pernerova 533/59,Praha 8,Karlín,PSČ 18600
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m Prahy a.s.Řásnovka 8,1 10 00 Piaha l,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: Ing.XXXX XXXXX,XXXX obchodní oddělení,telefon: XXXXXXXXX První den zveřejnění: 15.10.2020 Poslední den zveřejnění: 30.10.2020
<br> 111_7113“ '
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> \ÍÉCH,$PHÁu: jf'iázíinzllvlffi170/57: 'i' <.>
<br> podpix c: otisk razítka

Načteno

edesky.cz/d/4217276

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz