« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.20/49 - k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2020 MČ Praha - Nedvězí na úhradu restituční náhrady v katastrálním území Nedvězí OVO-74963/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.20/49 - k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2020 MČ Praha - Nedvězí na úhradu restituční náhrady v katastrálním území Nedvězí OVO-74963/2020
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 20/49
ze dne 15.10.2020
<br> k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m.Prahy v roce 2020 MČ
Praha - Nedvězí na úhradu restituční náhrady v katastrálním území Nedvězí
<br>
<br>
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> úpravu rozpočtu výdajů vlastního hl.m.Prahy ve výši 469,2 tis.Kč a poskytnutí účelové
neinvestiční dotace ve výši 469.239,00 Kč z rozpočtu hl.m.Prahy městské části Praha -
Nedvězí na úhradu restituční náhrady v katastrálním území Nedvězí dle přílohy č.1
tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.Radě HMP
<br> 1.zajistit realizaci bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 19.10.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-8723
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP č.20/49 ze dne 15.10.2020
<br> I.Úprava rozpočtu příjmů včetně tř.8 - financování (strana MD)
<br> MHMP - XXX XXXXXXX Rezerva na spolufin.projektů EU/EHP XXXX -XXX,2 -469 239,00
<br> C e l k e m -469,2 -469 239,00
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
<br> Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
<br> MHMP - XXX XXXXXXX rezerva pro MČ XXXX XXX,X XXX XXX,00
<br> MHMP - XXX XXXXXXX rezerva pro MČ XXXX -XXX,X -XXX XXX,00
<br> C e l k e m 0,00 0,00
<br> II.Úprava rozpočtu neinv.výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
<br> Úprava rozpočtu výdajů
<br> odpa pol
<br> MČ Praha - Nedvězí 0091636000043
<br> Neinv.účelová dotace na úhradu restituční
<br> náhrady v k.ú.Nedvězí 6330 5347 81 0816 469,2 469 239,00
<br> C e l k e m 469,2 469 239,00
<br> Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
<br> Číslo akceOdbor/Organizace
<br> Částka v KčORJ
<br> Účel / Název akce Částka v KčORJ
<br> Odbor/Organizace Číslo akce Název akce
<br> Úp...

Načteno

edesky.cz/d/4217265

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz