« Najít podobné dokumenty

Město Český Brod - Jste v našem městě spokojeni? Podělte se o své názory v dotazníku.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Brod.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE.
Proč dotazník : Dotazníkové šetření Český BrodSpokojenost se životem ve městě Český Brod Dotazníkové šetření 2020 19.září - 18.října
Dobrý den,vítáme Vás na stránkách on-line dotazníkového šetření  města Český Brod.Prostřednictvím dotazníku se můžete vyjádřit k tomu,jak jste spokojen/a s různými oblastmi života ve městě <.>
Zajímá nás,jak je to podle Vašeho názoru ve městě například s veřejnými prostranstvími,kvalitou životního prostředí,s dopravou,bezpečností a dalším.U každé oblasti Vás požádáme o zhodnocení toho,jak je pro Vás osobně důležitá a následně,jak jste s ním spokojen/a a.Tím vyjádříte názor,čemu se má radnice věnovat přednostně před ostatními problémy <.>
Vyplnění by Vám mělo zabrat maximálně 15 minut.I když obsahuje zdánlivě mnoho otázek,jsou to často otázky "na jedno kliknutí" <.>
Každá otázka se zobrazuje zvlášť.Postupujte podle pokynů na obrazovce.Jednotlivé otázky můžete zcela vynechat a přeskočit,přesto si Vás dovolujeme požádat o vybrání vždy alespoň jedné odpovědi.K jednotlivým otázkám se můžete během vyplňování také vrátit.Rádi bychom Vám předem poděkovali za pečlivé vyplnění dotazníku <.>
Na závěr bude mít jako poslední otázku možnost vyplnit tzv.návratku.Tzn.zanechat na sebe kontaktní e-mailovou adresu,na kterou Vám budeme zasílat informační newsletter města.Tato část dotazníku je zpracovávána odděleně od samotných odpovědí <.>
Dotazník online najdete zde.
Proč dotazník : Dotazníkové šetření Český BrodSpokojenost se životem ve městě Český Brod Dotazníkové šetření 2020 19.září - 18.října
Dobrý den,vítáme Vás na stránkách on-line dotazníkového šetření  města Český Brod.Prostřednictvím dotazníku se můžete vyjádřit k tomu,jak jste spokojen/a s různými oblastmi života ve městě <.>
Zajímá nás,jak je to podle Vašeho názoru ve městě například s veřejnými prostranstvími,kvalitou životního prostředí,s dopravou,bezpečností a dalším.U každé oblasti Vás požádáme o zhodnocení toho,jak je pro Vás osobně důležitá a následně,jak jste s ním spokojen/a a.Tím vyjádříte názor,čemu se má radnice věnovat přednostně před ostatními problémy <.>
Vyplnění by Vám mělo zabrat maximálně 15 minut.I když obsahuje zdánlivě mnoho otázek,jsou to často otázky "na jedno kliknutí" <.>
Každá otázka se zobrazuje zvlášť.Postupujte podle pokynů na obrazovce.Jednotlivé otázky můžete zcela vynechat a přeskočit,přesto si Vás dovolujeme požádat o vybrání vždy alespoň jedné odpovědi.K jednotlivým otázkám se můžete během vyplňování také vrátit.Rádi bychom Vám předem poděkovali za pečlivé vyplnění dotazníku <.>
Na závěr bude mít jako poslední otázku možnost vyplnit tzv.návratku.Tzn.zanechat na sebe kontaktní e-mailovou adresu,na kterou Vám budeme zasílat informační newsletter města.Tato část dotazníku je zpracovávána odděleně od samotných odpovědí <.>
Závěrečná zpráva
ČESKÝ BROD
<br>
<br>
Závěrečná zpráva z názorového průzkumu
<br> realizovaného v květnu 2018
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Pátý názorový průzkum mezi obyvateli Českého Brodu,2018
<br> 2
<br>
<br>
<br> Vypracovala: Agora CE
<br> XXXXX XXXXX XX
<br> Praha X
<br> www.agora-ce.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Pátý názorový průzkum mezi obyvateli Českého Brodu,2018
<br> 3
<br>
<br> Základní charakteristiky průzkumu:
<br> Pracovní název: Český Brod – červen 2018
<br> Zadavatel: město Český Brod
<br> Realizátor: Agora CE,o.p.s <.>
<br>
<br> Výzkumný nástroj: dotazník (tištěný a elektronický)
<br> Časový rozsah šetření: 20.4.– 20.5.2018
<br> Výběr respondentů: nepravděpodobnostní
<br> Počet dotázaných: 530
<br>
<br> Pátý názorový průzkum mezi obyvateli Českého Brodu,2018
<br> 4
<br>
<br> Obsah
<br>
<br> Obsah.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
<br> ÚVOD.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
<br> Použité metody sběru a analýzy dat.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
<br> 1.Sociodemografické charakteristiky dotázaného vzorku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 7
<br> 2.Život ve městě.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....
Agora CE, o.p.s.
Domů - Agora CEAgora CE je česká nezisková organizace.Usilujeme o upevňování demokratických principů ve společnosti,zlepšování dialogu a navazování partnerství mezi státní správou,samosprávou,širokou veřejností a dalšími subjekty (vědeckou obcí,podnikatelskou sférou,neziskovým sektorem apod.).Věnujeme se také neformálnímu občanskému vzdělávání <.>
Agora CE působí v České republice již od roku 1998.Byla založena jako česká,nevládní a nezisková společnost dvěma holandskými partnery,v jejichž zemi má otevřený dialog a zapojování občanů do veřejného dění tradicí a nezaměnitelné místo
Participativní rozpočet
Studentská Agora
Strategické plánování
Studentské simulované zastupitelstvo
Moderování veřejných setkání
Podporujeme radnice v komunikaci s lidmi,zjišťujeme názory veřejnosti,organizujeme veřejná setkání,debaty,workshopy,pomáháme najít konsensus při řešení komunálních problémů.Věnujeme se také neformálnímu občanskému vzdělávání <.>
20 let praxe
Máme dvacet let praxe ve spolupráci s municipalitami. Během těchto let se nám podařilo vytvořit řadu modelových postupů a napsat několik metodik,podle kterých nyní pomáháme našim partnerům s jejich projekty <.>
Odborný tým
U nás naleznete opravdové odborníky nejen na participaci,ale i na veřejnou správu,good governance a další.Během našeho dlouholetého působení jsme si vytvořili okruh odborníků pokrývající nejrůznější oblasti veřejné správy <.>
Přístup
Zakládáme si na přátelském a profesionálním přístupu k našim klientům.Snažíme se našim klientům nabídnout maximum našich znalostí a zkušeností <.>
Společenská odpovědnost
Jedná se nezávislou a otevřenou platformu pro všechny,kteří mají zájem měnit pohled na současné pojetí společenské odpovědnosti (CSR) <.>
Řekli o nás…
“V našem městě právě probíhá již třetí ročník participativního rozpočtu PRo Mnichovice.Návrhy občanů jsou skvělé a já mám pocit,že TOHLE MÁ SMYSL.Projekt je úspěšný především díky spolupráci s Agorou,která nás vedla při našich prvních krocích,učila a radila,ja...
Anketa zde.
Ověření TOP 10 z Fóra 2018Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník,ve kterém nedochází k ukládání dat.Pokud chcete dotazník vyplnit,klikněte zde <.>
Ověření TOP 10 z Fóra 2018
Sběr odpovědí byl ukončen <.>
Dobrý den <,>
věnujte prosím několik minut svého času a zapojte se do ankety.Vašim úkolem je pomocí kurzoru na myši (přidržením levého tlačítka) přemístit jednotlivé problémové oblasti podle pořadí důležitosti,kterou sami určíte.Uvedená škála oblastí k řešení vzešla od občanů na Fóru 2018.Výsledky ankety budou sloužit jako podklad pro strategické plánování města Český Brod a Akční plán.Zveřejníme je na webu města,FB profilu.<.>.<.>
Ukončení ankety proběhne 17.9.2018 <.>
Předem děkujeme za spolupráci <.>
1.Řešení bezpečného přechodu a křižovatky u ZZN <.>
2.Přístavba ZŠ Žitomířská <.>
4.Řešení parkovacích míst na sídlišti a v centru města <.>
5.Dobudování chybějících vodovodních řádů <.>
6.Přechod do Zahrad (přes silnici I.třídy č.I/12 - tzv.Kolínskou) <.>
7.Revitalizace zeleně a otevření parku v areálu nemocnice <.>
8.Rekonstrukce prostor pro vyřízení agend cestovních dokladů,občanských průkazů a služebny městské policie <.>
9.Realizace protipovodňových opatření <.>
12 <.>
Zápis zde.
1
<br> Zápis z FÓRA MĚSTA ČESKÝ BROD
<br>
<br> konaného 3.9.2018,18:00 – 20:00 hodin,radniční sál,nám.XXXXXXX z Pardubic X,Český Brod
<br> Fórum se konalo pod záštitou Národní sítě Zdravých měst,moderoval Bc.XXXXX XXXXXXX <.>
<br> Za město se setkání zúčastnili: starosta Bc.XXXXX XXXXXXX,místostarostové Mgr.XXXXX XXXXX a Mgr <.>
XXXXX XXXXXXXX,vedoucí odboru rozvoje Mgr.XXXX XXXXXXXXX,dále vedoucí odborů MěÚ Mgr.MPA
XXXXX XXXXXXXXXX,Ing.XXX XXXXXXX,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX,Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXXX
(koordinace a příprava akce),zastupitelé,radní a další <.>
Seznam účastníků fóra je evidován na prezenčních listinách <.>
<br> Program:
1) Úvod
2) Akční plán = souhrn projektů napříč oblastmi
3) Významné projekty 2017 - 2018
4) Bilance TOP 10 z roku 2017
5) Práce u panelů a hledání TOP 10 2018
6) Diskuse
7) Závěr a poděkování
<br> Ad bod 1) Úvod
Starosta Bc.XXXXX XXXXXXX přivítal všechny účastníky v nově zrekonstruovaných prostorách,seznámil
je s programem setkání a vyzval k aktivní diskusi,která byla plánována na konec setkání <.>
<br> Ad bod 2) Akční plán = souhrn projektů napříč oblastmi
Starosta Bc.XXXXX XXXXXXX přiblížil ve zkratce význam Akčního plánu.Práce s tímto dokumentem
včetně jeho obsahu se po té věnoval místostarosta Mgr.XXXXX XXXXX.Pro přesnější představu byl
účastníkům poskytnut výtah projektové činnosti města,který byl všem k dispozici <.>
<br> Ad bod 3) Významné projekty 2017 - 2018
Bylo představeno několik významných investic.Např.Rekonstrukce čp.1100 na objekt ZŠ,Rekon-
strukce části objektu bývalé nemocniční prádelny na školní jídelnu pro rekonstruovanou ZŠ,Odbah-
nění a revitalizace návesního rybníku Štolmíř….<.> Na další dokreslení výsledků úspěšně zrealizovaných
projektů byl pro zájemce připraven katalog projektů,který obsahuje významné investice za období
2007 -2017 napříč oblastmi <.>
<br> Ad bod 4) Bilance TOP 10 z roku 2017
<br> Ke každému z bodů TOP 10 2017 se přistupovalo jednotlivě.Byly vysvětleny dílčí kroky,které se
<br> v re...
Výsledky ankety v pdf. zde.
Ověření TOP 10 z Fóra 2018
<br> on-line dotazníky zdarma – www.survio.com 5
<br> Výsledky
<br> 1.Ověření TOP 10 z Fóra 2018
Seřazení dle důležitosti,zodpovězeno 108x,nezodpovězeno 0x
<br> Odpověď Důležitost
<br> Řešení bezpečného přechodu a křižovatky u ZZN.10,8
<br> Řešení parkovacích míst na sídlišti a v centru města.8,4
<br> Přístavba ZŠ Žitomířská.8,3
<br> Přechod do Zahrad (přes silnici I.třídy č.I/12 - tzv.Kolínskou).8,2
<br> Dobudování chybějících vodovodních řádů.7,6
<br> Revitalizace zeleně a otevření parku v areálu nemocnice.7,2
<br> Rekonstrukce náměstí.6,5
<br> Dohoda s KÚ o využití areálu SOŠ Liblice.6,2
<br> Odstranění štěrkových cest.4,4
<br> Rekonstrukce prostor pro vyřízení agend cestovních dokladů,občanských průkazů a služebny městské policie.4,3
<br> Realizace protipovodňových opatření.4,2
<br> Jiná 1
<br> 10,8
<br> 8,4
<br> 8,3
<br> 8,2
<br> 7,6
<br> 7,2
<br> 6,5
<br> 6,2
<br> 4,4
<br> 4,3
<br> 4,2
<br> 1,0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
následujících otázek
Vybudování centra opětovného vyžití (re-use centra)Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník,ve kterém nedochází k ukládání dat.Pokud chcete dotazník vyplnit,klikněte zde <.>
Vybudování centra opětovného vyžití (re-use centra)
Sběr odpovědí byl ukončen <.>
Téma oběhového hospodářství a s ním souvisejí problémy nám nejsou cizí.Za pomoci dotačního titulu OPŽP bychom se rádi pustili do vybudování takzvaného centra opětovného vyžití (re-use centra),které bude sdružovat sběr,úpravu i prodej předmětů z druhé ruky a sdílenou "hobby" dílnu.Věnujte prosím 3 minuty svého času k vyplnění následujících otázek,které budou k dispozici do 21.6.2020.Pomohou nám ukázat směr <.>
Pokud se chcete aktivně podílet na provozu centra,nebo máte jiný podnět z této oblasti,kontaktujte koordinátorku projektu Zdravého města Petru Ištvánikovou na emailu istvanikova@cesbrod.cz nebo telefonu 733 384 871 <.>
Děkujeme <.>
1 Uvítali byste re-use centrum v našem městě? Povinná odpověď Ano Ne Nevím
2 Pokud ano,co byste si chtěli z re-use centra odnést? Povinná odpověď
Vyberte alespoň jednu z uvedených možností <.>
Nábytek Elektronika (CD přehrávač,televize,mobil.<.>.) Elektrospotřebiče (pračka,myčka.<.> ) Vybavení domácnosti (nádobí,skleničky…) Knihy Hračky Stavební materiál Jiné Zbývá 100 znaků
výsledky ankety
22.06.2020 12:16:05 Vybudování centra opětovného vyžití (re-use centra) www.survio.com Vybudování centra opětovného vyžití (re-use centra) on-line dotazníky zdarma – www.survio.com 2 Čeština Základní údaje Název výzkumu Vybudování centra opětovného vyžití (re-use centra) Autor XXXXX XXXXXXXXXXX Jazyk dotazníku Veřejná adresa dotazníku https://www.survio.com/survey/d/NXAXCXYXPXHXHXQXO První odpověď 10.06.2020 Poslední odpověď 22.06.2020 Doba trvání 13 dnů Vybudování centra opětovného vyžití (re-use centra) on-line dotazníky zdarma – www.survio.com 3 Statistika respondentů 320 122 1 197 38,1 % Počet návštěv Počet dokončených Počet nedokončených Pouze zobrazení Celková úspěšnost vyplnění dotazníku Historie návštěv (10.06.2020 – 22.06.2020) 09.06.10.06.11.06.12.06.13.06.14.06.15.06.16.06.17.06.18.06.19.06.20.06.21.06.22.06.23.06.0 50 100 150 Počet návštěv (320) Počet dokončených (122) Celkem návštěv Zdroje návštěv Čas vyplňování dotazníku 61,6 % 38,1 % 100 % 59,8 % 27,9 % 6,6 % Vybudování centra opětovného vyžití (re-use centra) on-line dotazníky zdarma – www.survio.com 4 Pouze zobrazeno (61,6 %) Nedokončeno (0,3 %) Dokončeno (38,1 %) Přímý odkaz (100 %) <1 min.(59,8 %) 1-2 min.(27,9 %) 2-5 min.(6,6 %) 5-10 min.(3,3 %) 10-30 min.(0,8 %) >60 min.(1,6 %) Vybudování centra opětovného vyžití (re-use centra) on-line dotazníky zdarma – www.survio.com 5 Výsledky 1.Uvítali byste re-use centrum v našem městě? Výběr z možností,zodpovězeno 122x,nezodpovězeno 0x Možnosti odpovědí Responzí Podíl Ano 101 82,8 % Ne 9 7,4 % Nevím 12 9,8 % 101 (82,8%) 9 (7,4%) 12 (9,8%) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% Vybudování centra opětovného vyžití (re-use centra) on-line dotazníky zdarma – www.survio.com 6 2.Pokud ano,co byste si chtěli z re-use centra odnést? Výběr z možností,více možných,zodpovězeno 122x,nezodpovězeno 0x Možnosti odpovědí Responzí Podíl Nábytek 73 59,8 % Elektronika (CD přehrávač,televize,mobil.<.>.) 21 17,2 % Elektrospotřebi...
online. 
Proč dotazník : Dotazníkové šetření Český BrodSpokojenost se životem ve městě Český Brod Dotazníkové šetření 2020 19.září - 18.října
Dobrý den,vítáme Vás na stránkách on-line dotazníkového šetření  města Český Brod.Prostřednictvím dotazníku se můžete vyjádřit k tomu,jak jste spokojen/a s různými oblastmi života ve městě <.>
Zajímá nás,jak je to podle Vašeho názoru ve městě například s veřejnými prostranstvími,kvalitou životního prostředí,s dopravou,bezpečností a dalším.U každé oblasti Vás požádáme o zhodnocení toho,jak je pro Vás osobně důležitá a následně,jak jste s ním spokojen/a a.Tím vyjádříte názor,čemu se má radnice věnovat přednostně před ostatními problémy <.>
Vyplnění by Vám mělo zabrat maximálně 15 minut.I když obsahuje zdánlivě mnoho otázek,jsou to často otázky "na jedno kliknutí" <.>
Každá otázka se zobrazuje zvlášť.Postupujte podle pokynů na obrazovce.Jednotlivé otázky můžete zcela vynechat a přeskočit,přesto si Vás dovolujeme požádat o vybrání vždy alespoň jedné odpovědi.K jednotlivým otázkám se můžete během vyplňování také vrátit.Rádi bychom Vám předem poděkovali za pečlivé vyplnění dotazníku <.>
Na závěr bude mít jako poslední otázku možnost vyplnit tzv.návratku.Tzn.zanechat na sebe kontaktní e-mailovou adresu,na kterou Vám budeme zasílat informační newsletter města.Tato část dotazníku je zpracovávána odděleně od samotných odpovědí <.>
článku místostarosty Tomáše Klineckého
Jaký má Český Brod směr? - Zdravý Brod - Aktuality - Město Český BrodJaký má Český Brod směr?
Stále nás zajímá,jak se vám v našem městě žije a co bychom mohli pro lepší život ve městě udělat.Letošní názorový průzkumu proběhne od 19.9.do 18.10.2020 online na webu  dotaznik.cesbrod.cz.Zájemci se mohou zapojit také vyplněním dotazníku v tištěné podobě na podatelně MěÚ,v knihovně nebo v infocentru <.>
V minulých ročnících dotazníkového šetření respondenti upozorňovali na nedostatečnou kapacitu parkovacích míst.V roce 2020 bylo zpoplatněno parkování u nádraží částkou 10 Kč / 12 hod.a přibylo 80 míst pro kola a několik míst pro motorky.Součástí parkoviště B + R jsou i uzamykatelné boxy a několik stání pro invalidy.Dokončen byl také bezpečný přechod u ZZN.Na náměstí byla zavedena první hodina parkování zdarma <.>
Dalším palčivým problémem byla bezpečnost,zejména pak drogová problematika.Dle statistik městské policie došlo za XXXXXXXX XXXX k poklesu řešení situací spojených s tímto tématem a dá se tedy říci,že ve srovnání s jinými městy si XXXXX Brod vede dobře <.>
Jedním z témat,která nevyšla v minulých průzkumech příliš pozitivně,byla také kvalita veřejných prostor.Zde je ale třeba rozlišit využití veřejných prostranství jako jsou parky,klidové zóny apod.a každodenní „nelibosti na chodníku“ jako jsou například psí sekrety.V silách města je koncepčně budovat a zlepšovat například parky,ale chování pejskařů nebo vandalismus,to je už na každém jedinci.Město má zpracované studie na revitalizaci náměstí,sídliště Jahodiště i městského parku v Jungmannově ulici.Jde však o velmi nákladné projekty,které není možno realizovat bez dotační podpory,a tak se čeká na příležitost <.>
V oblasti školství lidé poukazovali na nedostatečnou kapacitu a stav budov.Reakcí bylo vybudování školy pro první stupeň ZŠ Žitomířská s výdejnou obědů v areálu nemocnice,kde se nyní staví i nová velkokapacitní školní kuchyň a jídelna.Vznikly i dvě odborné učebny pro žáky ZŠ Tyršova.Zpracována je také stu...
v sekci Zdravý Brod
MA21 - Fórum města a průzkumy - MA21 - Město Český BrodVážení <,>
dnes 18.10.2020 máte poslední možnost se zúčastnit dotazníkového šetření mapující spokojenost obyvatel ve městě.Letos se jedná již o šestý průzkum a díky tomu můžeme sledovat trendy vývoje názoru obyvatel na různá témata a problémy života ve městě.  Věnujete nám prosím 15 minut svého času,stojíme o Vaše názory.Výsledky průzkumu budou zveřejněny na webu města.   ONLINE DOTAZNÍK NAJDETE ZDE <.>
Vážení občané <,>
po dvou letech je zde opět průzkum veřejného mínění v Českém Brodě.V roce 2020 se jedná již o šesté šetření a můžeme tedy sledovat trendy vývoje názoru obyvatel na různá témata a problémy života ve městě.Závěrečné zprávy z předchozích ročníků veřejných průzkumů najdete na webu města v sekci Zdravý Brod,XXX do konce listopadu přibyde i zpráva z letošního šetření.Vždy se snažíme výsledky analyzovat a v případě negativní zpětné vazby zhodnotit,zda daná oblast je skutečně zanedbaná či se jedná o rozpor mezi skutečností a vnímáním lidí.Tedy zda je potřeba věci řešit a vyřešit,nebo spíš jen lépe prodávat výsledky naší práce.Do jaké míry se nám to daří nebo nedaří,můžete posoudit v  článku místostarosty Tomáše Klineckého <.>
Až do 18.října budete moci dotazník vyplnit přímo online.  V tištěné podobě je k vyzvednutí v podatelně MěÚ Český Brod,v infocentru a v městské knihovně. 
Přinášíme Vám výsledky ankety Vysledky_vyziti_REUSE_centra_web.pdf,která mapovala poptávku vybudování centra opětovného vyžití/re-use centra v našem městě.Na realizaci tohoto záměru projektu se budeme ucházet o finanční podporu v rámci 122.výzvy Operační program Životní prostředí.Děkujeme všem,kdo se do ankety zapojili <.>
ZDE.
Proč dotazník : Dotazníkové šetření Český BrodSpokojenost se životem ve městě Český Brod Dotazníkové šetření 2020 19.září - 18.října
Dobrý den,vítáme Vás na stránkách on-line dotazníkového šetření  města Český Brod.Prostřednictvím dotazníku se můžete vyjádřit k tomu,jak jste spokojen/a s různými oblastmi života ve městě <.>
Zajímá nás,jak je to podle Vašeho názoru ve městě například s veřejnými prostranstvími,kvalitou životního prostředí,s dopravou,bezpečností a dalším.U každé oblasti Vás požádáme o zhodnocení toho,jak je pro Vás osobně důležitá a následně,jak jste s ním spokojen/a a.Tím vyjádříte názor,čemu se má radnice věnovat přednostně před ostatními problémy <.>
Vyplnění by Vám mělo zabrat maximálně 15 minut.I když obsahuje zdánlivě mnoho otázek,jsou to často otázky "na jedno kliknutí" <.>
Každá otázka se zobrazuje zvlášť.Postupujte podle pokynů na obrazovce.Jednotlivé otázky můžete zcela vynechat a přeskočit,přesto si Vás dovolujeme požádat o vybrání vždy alespoň jedné odpovědi.K jednotlivým otázkám se můžete během vyplňování také vrátit.Rádi bychom Vám předem poděkovali za pečlivé vyplnění dotazníku <.>
Na závěr bude mít jako poslední otázku možnost vyplnit tzv.návratku.Tzn.zanechat na sebe kontaktní e-mailovou adresu,na kterou Vám budeme zasílat informační newsletter města.Tato část dotazníku je zpracovávána odděleně od samotných odpovědí <.>
na webu města. 
MA21 - Fórum města a průzkumy - MA21 - Město Český BrodVážení <,>
dnes 18.10.2020 máte poslední možnost se zúčastnit dotazníkového šetření mapující spokojenost obyvatel ve městě.Letos se jedná již o šestý průzkum a díky tomu můžeme sledovat trendy vývoje názoru obyvatel na různá témata a problémy života ve městě.  Věnujete nám prosím 15 minut svého času,stojíme o Vaše názory.Výsledky průzkumu budou zveřejněny na webu města.   ONLINE DOTAZNÍK NAJDETE ZDE <.>
Vážení občané <,>
po dvou letech je zde opět průzkum veřejného mínění v Českém Brodě.V roce 2020 se jedná již o šesté šetření a můžeme tedy sledovat trendy vývoje názoru obyvatel na různá témata a problémy života ve městě.Závěrečné zprávy z předchozích ročníků veřejných průzkumů najdete na webu města v sekci Zdravý Brod,XXX do konce listopadu přibyde i zpráva z letošního šetření.Vždy se snažíme výsledky analyzovat a v případě negativní zpětné vazby zhodnotit,zda daná oblast je skutečně zanedbaná či se jedná o rozpor mezi skutečností a vnímáním lidí.Tedy zda je potřeba věci řešit a vyřešit,nebo spíš jen lépe prodávat výsledky naší práce.Do jaké míry se nám to daří nebo nedaří,můžete posoudit v  článku místostarosty Tomáše Klineckého <.>
Až do 18.října budete moci dotazník vyplnit přímo online.  V tištěné podobě je k vyzvednutí v podatelně MěÚ Český Brod,v infocentru a v městské knihovně. 
Přinášíme Vám výsledky ankety Vysledky_vyziti_REUSE_centra_web.pdf,která mapovala poptávku vybudování centra opětovného vyžití/re-use centra v našem městě.Na realizaci tohoto záměru projektu se budeme ucházet o finanční podporu v rámci 122.výzvy Operační program Životní prostředí.Děkujeme všem,kdo se do ankety zapojili <.>
dotazníkového šetření
Proč dotazník : Dotazníkové šetření Český BrodSpokojenost se životem ve městě Český Brod Dotazníkové šetření 2020 19.září - 18.října
Dobrý den,vítáme Vás na stránkách on-line dotazníkového šetření  města Český Brod.Prostřednictvím dotazníku se můžete vyjádřit k tomu,jak jste spokojen/a s různými oblastmi života ve městě <.>
Zajímá nás,jak je to podle Vašeho názoru ve městě například s veřejnými prostranstvími,kvalitou životního prostředí,s dopravou,bezpečností a dalším.U každé oblasti Vás požádáme o zhodnocení toho,jak je pro Vás osobně důležitá a následně,jak jste s ním spokojen/a a.Tím vyjádříte názor,čemu se má radnice věnovat přednostně před ostatními problémy <.>
Vyplnění by Vám mělo zabrat maximálně 15 minut.I když obsahuje zdánlivě mnoho otázek,jsou to často otázky "na jedno kliknutí" <.>
Každá otázka se zobrazuje zvlášť.Postupujte podle pokynů na obrazovce.Jednotlivé otázky můžete zcela vynechat a přeskočit,přesto si Vás dovolujeme požádat o vybrání vždy alespoň jedné odpovědi.K jednotlivým otázkám se můžete během vyplňování také vrátit.Rádi bychom Vám předem poděkovali za pečlivé vyplnění dotazníku <.>
Na závěr bude mít jako poslední otázku možnost vyplnit tzv.návratku.Tzn.zanechat na sebe kontaktní e-mailovou adresu,na kterou Vám budeme zasílat informační newsletter města.Tato část dotazníku je zpracovávána odděleně od samotných odpovědí <.>
dotazníkového šetření
Proč dotazník : Dotazníkové šetření Český BrodSpokojenost se životem ve městě Český Brod Dotazníkové šetření 2020 19.září - 18.října
Dobrý den,vítáme Vás na stránkách on-line dotazníkového šetření  města Český Brod.Prostřednictvím dotazníku se můžete vyjádřit k tomu,jak jste spokojen/a s různými oblastmi života ve městě <.>
Zajímá nás,jak je to podle Vašeho názoru ve městě například s veřejnými prostranstvími,kvalitou životního prostředí,s dopravou,bezpečností a dalším.U každé oblasti Vás požádáme o zhodnocení toho,jak je pro Vás osobně důležitá a následně,jak jste s ním spokojen/a a.Tím vyjádříte názor,čemu se má radnice věnovat přednostně před ostatními problémy <.>
Vyplnění by Vám mělo zabrat maximálně 15 minut.I když obsahuje zdánlivě mnoho otázek,jsou to často otázky "na jedno kliknutí" <.>
Každá otázka se zobrazuje zvlášť.Postupujte podle pokynů na obrazovce.Jednotlivé otázky můžete zcela vynechat a přeskočit,přesto si Vás dovolujeme požádat o vybrání vždy alespoň jedné odpovědi.K jednotlivým otázkám se můžete během vyplňování také vrátit.Rádi bychom Vám předem poděkovali za pečlivé vyplnění dotazníku <.>
Na závěr bude mít jako poslední otázku možnost vyplnit tzv.návratku.Tzn.zanechat na sebe kontaktní e-mailovou adresu,na kterou Vám budeme zasílat informační newsletter města.Tato část dotazníku je zpracovávána odděleně od samotných odpovědí <.>

Načteno

edesky.cz/d/4217236

Meta

Jednání zastupitelstva   EIA   Rozpočet   EIA   Rozpočet   Stavební informace   Stavby   EIA   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Brod      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz